Archiv aktualit I - VII 2007
novější aktuality přejít do této sekce
31. 7. 2007 Dodávka nových autobusů Adam Skalický
Do našeho města dorazila dodávka nových autobusů. Jde o 6 kusů typu Irisbus Citelis 18 m Euro IV. Tyto vozy obdržely ev. č. 167 - 172. Pozitivní skutečností je, že jsou vozy konečně bezbariérové po celé své délce. Je ale škoda, že jako již tradičně bylo nakoupeno více nových autobusů, než trolejbusů. Dalším negativem je skutečnost, že oproti jiným městům, např. Praze, byly tyto vozy opět dodány pouze s malými větracími okénky, což v teplých dnech kazí pohodu z jízdy nejednomu cestujícímu. Tento typ totiž vychází z francouzského originálu, ovšem s tím rozdílem, že "východní" verze postrádá klimatizaci.
28. 7. 2007 Rekonstrukce Mariánského náměstí Adam Skalický
O víkendech 28. a 29. července a 4. a 5. srpna dochází z důvodu rekonstrukce Mariánského náměstí k celkové výluce trolejbusové dopravy. Všechny spoje jsou nahrazeny autobusy při zachování jízdního řádu. Po rekonstrukci povrchu komunikace v prostoru světelné křižovatky a nejbližším okolí se bude dále postupovat severním směrem. Proto se obdobná výluka bude konat i o víkendu 11. a 12. srpna. Tady však budou autobusovým provozem nahrazeny pouze linky 2, 9, 15 a 17 projíždějící Pražskou třídou a obě noční linky. Rekonstruována bude i další část Pražské třídy, ovšem za provozu svedeného do části jízdních pruhů a případného posunu či dočasného zrušení některých zastávek.
Aktualizace 8. 9. 2007: I dnes dochází v denní době k trolejbusové výluce linek 2, 9, 15 a 17 z důvodu rekonstrukce dalšího úseku Pražské třídy. Noční linky však zůstávají v trolejbusovém provozu.
22. 7. 2007 Selské slavnosti v Holašovicích Adam Skalický
Ve dnech 21. a 22. července zajišťovaly Dopravní podnik a ČSAD Jihotrans kyvadlovou dopravu na Selské slavnosti v Holašovicích. Stejně jako v předešlých letech jezdily 2 linky v pravidelných intervalech. První linka jezdila v trase: Nádraží - Poliklinika Sever - Výstaviště - Jihočeská univerzita - Dubné - Jankov - Holašovice. Druhá linka jezdila v trase: Nádraží - U Soudu - Litvínovice - Třebín - Lipí - Čakovec - Jankov - Holašovice. Obě linky stavěly na všech zastávkách po trase, tedy i na těch trolejbusových.
21. 7. 2007 Rekonstrukce křižovatky u Družby Adam Skalický
O víkendu 21. a 22. července dochází k výluce na linkách 11 a 15 z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace v křižovatce u IGY. Linka 15 je nahrazena autobusy a z Pražské ulice jede ulicí Fráni Šrámka a následně Kostelní ulicí zpět na Pekárenskou. Autobusová linka 11 jezdí v téže trase. Trolejbusové linky 2, 9, 17 a 59 jsou nahrazeny autobusy, jejich trasy se nemění. Jízdní řád všech linek zůstává beze změn.
16. 7. 2007 Odklon linek do Hrdějovic Adam Skalický
Od pondělí 16. července do pátku 20. července je z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů mezi Kněžskými Dvory a Hrdějovicemi úsek linek 6 a 104 neprůjezdný. Linky jsou v úseku mezi zastávkami Kněžské Dvory - škola a Hrdějovice - Těšínská vedeny odklonem po náhradní trase Nemanickou a Pražskou ulicí k Makru a následně Luční ulicí až na náves v Hrdějovicích. Bohužel není opět zaveden výlukový jízdní řád, takže dochází ke zpoždění spojů vinou delší trasy, a také ke zkrácení přestávek pro řidiče na točně v Hrdějovicích. Trolejbusových linek se tato výluka nedotkla.
12. 7. 2007 Rozšiřování Mánesovky a výstavba kanceláří ovlivňuje provoz MHD Vladimír Faltus
Z důvodu uzavírek v ulicích Mánesova a F. A. Gerstnera došlo v polovině června a dochází i v polovině července k postupné dočasné úpravě tras autobusových linek 6, 13 a 16 v této oblasti. Uzavírky byly způsobeny stavebními pracemi při rozšiřování Mánesovy ulice v prostoru kolem Koh-i-Nooru, nebo výstavbou nové kancelářské budovy poblíž Budvar arény. Linky 7 a 19 a spoje linky 6 pokračující za hranice města projíždějící shodnou oblastí dotčeny nebyly. Architektonické řešení nové budovy před zimním stadionem i dopravní řešení pro chodce v rekonstruovaném úseku Mánesovy ulice zhodnoťte sami.
13. 6. 2007 Preference MHD snad také brzy v Budějovicích Vladimír Faltus
S pojmem "preference veřejné dopravy", neboli s upřednostněním veřejné dopravy před ostatními druhy dopravy, se v dnešní době setkal již skoro každý návštěvník tohoto webu.
Připomeňme, že tato potřeba souvisí s nárůstem individuální automobilové dopravy ve větších městech během několika posledních desetiletí. Provoz na společné dopravní cestě pro MHD i automobily tak dosáhl kapacity komunikací. Protože uliční prostor měst není "nafukovací" a téměř vždy je nereálné stavět v jiné úrovni, nemohla být tato kapacita stavebně zvýšena a začaly se vytvářet dlouhé kolony. Aby nemusela být automobilová doprava ve městech násilně omezována, nastalo jediné rozumné východisko - zajistit plynulý průjezd městem "alepsoň" pomocí MHD, tedy prostřednictvím veřejné služby dostupné všem občanům. K tomu je možné využít zejména vyhrazené jízdní pruhy pro MHD a v místech křižovatek přednost MHD pomocí světelné signalizace. Zavedení preference MHD vyžaduje jisté náklady a do určité míry částečně omezuje individuální automobilovou dopravu (ztráta parkovacích míst zejména v centrech měst, nutnost čekat při přednosti vozidel MHD apod.), proto často nebývá snadno politicky prosaditelná.
To pociťujeme i v jihočeské metropoli, která se sice pomocí malých pokusů k preferenci MHD vydala, ale tyto pokusy jsou zatím vesměs neúspěšné. Pomineme-li nic neřešící vyhrazené pruhy pro MHD o délce několika desítek metrů a nefunkční trolejové kontakty pro světelnou signalizaci (byť instalované na většině křižovatek, zato použitelné jen částí MHD), za první a zatím jediné místo s náznaky preference MHD můžeme považovat křižovatku u čtyřdvorských kasáren. Zde vozidla MHD v jednom směru vjíždějí do křižovatky přímo ze zastávky na samostatný signál. Jedná se ale spíše o částečnou separaci MHD od zbytku dopravy a pohodlný výjezd ze zastávky - o skutečné preferenci MHD zde nemůže být řeč, protože je řešen pouze jediný směr, dále onen speciální signál má paradoxně také možnost zdržovat odjezd ze zastávky, i když by byl jinak průjezd křižovatkou možný, a také vzhledem k prodloužení cyklu světelné signalizace a zkrácení některých zelených oproti původnímu stavu dochází k většímu zdržení vozidel MHD při průjezdu křižovatkou a v období hustšího provozu kvůli koloně i k většímu zdržení při vjezdu do zastávky před křižovatkou.
Preference MHD je vizitkou dobře organizovaných měst nejen ve vyspělé Evropě, ale dnes již také u nás, třebaže jen na částech sítě MHD. Jako příklad uveďme Prahu či Liberec. V Olomouci se nově preference MHD týká prakticky všech problematických míst ve městě, navíc se také posuzuje vhodnost preference v souvislosti s aktuálním zpožděním spojů MHD, které se promítá i do informačního systému pro cestující. Vše se podařilo prosadit i přes zmiňovaná politická úskalí, přesvědčit se můžete v reportáži České televize. Doufejme, že modernímu řešení rychlého cestování městem budou již brzy aktivně nakloněny také České Budějovice, dopravní situace v ulicích jihočeské metropole si o to již nějakou dobu žádá.
10. 6. 2007 Nepatrné změny v jízdních řádech MHD Adam Skalický
Od neděle 10. června 2007 dochází k dílčím úpravám v jízdních řádech na autobusových linkách 7 a 16. Linka 7 dozná několika změn v prázdninovém jízdním řádu, novinkou je přidání dalšího spoje jedoucího do Vrábče v odpoledních hodinách. Další změna je také v jízdním řádě pro školní pracovní den. U linky 16 dochází k posunu jednoho spoje ve školních pracovních dnech. Na trolejbusových linkách k žádné změně nedochází.
1. 6. 2007 Nové trolejbusy již od června v provozu Vladimír Faltus
Den dětí znamená pro pět nových trolejbusů Škoda 25Tr zahájení pravidelného provozu v Budějovicích. Doplňují tak dalších osm typových "kolegů" zakoupených ve dvou předešlých letech. Dva vozy dodané 26. dubna a tři další během května jsou tak po období zkušebních jízd k dispozici cestující veřejnosti. Například poslední z nové série ev. č. 66 až 70 zajišťoval v pátek 1. června obsluhu nejfrekventovanější linky 3. Věřme, že nové trolejbusy budou skutečným přírůstkem vozového parku ekologické dopravy a bude prodáno či vyřazeno co nejméně stávajících trolejbusů.
25. 5. 2007 Českobudějovická MHD od září podraží Adam Skalický
Cestující využívající v Českých Budějovicích MHD sáhnou od září hlouběji do kapsy. Radní schválili zvýšení ceny jízdného, dospělí tak za nejlevnější jízdenku na dobu 20 minut zaplatí 12 namísto deseti korun. Dosud nejvyužívanější a nejlevnější desetiminutové jízdenky za osm korun totiž přestanou platit. Dražší bude i předplatné jízdné, řekla dnes novinářům náměstkyně primátora Ivana Popelová.
"Desetiminutová jízdenka je sice nejvyužívanější, na druhou stranu je ale tato doba na pohyb po městě nedostatečná. To vede k tomu, že jízdenka je nejvíce zneužívaná, a navyšuje se tak počet černých pasažérů,” uvedla Popelová. Důvodem zdražení je postupně rostoucí částka, kterou musí město jako majoritní vlastník dopravního podniku dávat na provoz společnosti. Navíc radnice v posledních letech investovala desítky milionů korun do nákupu nových nízkopodlažních autobusů a trolejbusů. Naposledy se cena jízdného v českobudějovické městské hromadné dopravě měnila před pěti lety. Kromě běžného jízdného, které podraží v průměru o 20 procent, se zvýší i cena časových jízdenek. Jízdenky v první zóně, tedy na území města, budou dražší o 35 procent. Lidé, kteří dojíždějí z příměstských lokalit, zaplatí od září za svezení v městském autobusu nebo trolejbusu o 40 procent více.
Například studenty dosud měsíční tiket stál 105 korun, nově vydají o 35 korun více. Důchodce si k současným 140 korunám připlatí padesátikorunu a dospělého cestujícího měsíční kupon přijde na 368 korun. Dosud stál 269 korun. I po zdražení zůstane ale podle Popelové jízdné v městské hromadné dopravě v krajském městě v porovnání s dalšími většími českými městy s hromadnou dopravou na jedné z nejnižších úrovní. V Olomouci se průměrná cena jízdenky pohybuje kolem 11 korun, měsíční stojí 319 korun. Levnější je už jen Tábor," dodala náměstkyně. [zdroj: deník Metro]
Dodejme, že jízdenka zakoupená u řidiče razantně podraží ze současných 14 na 20 korun, zatímco její 20-minutová platnost se ani o minutu neprodlouží. Spoléhat až na nákup jízdenky u řidiče tak již příliš nevyplatí. Tento druh jízdenky bude vzhledem k době platnosti jedním z nejdražších v celé České republice.
24. 5. 2007 5 nových trolejbusů si již zvyká na českobudějovický provoz Adam Skalický
Letošní dodávka nových trolejbusů, čítající celkem 5 kusů typu Škoda 25Tr, je naplněna. Trolejbusy nesoucí označení 66 - 70 zavítaly v uplynulých dnech do našeho města a protože lidé na DP opravdu nelení, tak již můžeme tyto nováčky zahlédnout v ulicích, byť zatím jen jako zkušební jízdu. Od vozů dodaných před rokem se tyto liší jen v nepatrných drobnostech, kterých si průměrný cestující ani nepovšimne. Za redakci BT přeji těmto nováčkům, aby se jim u nás líbilo, aby s nimi jezdili jen pohodoví a profesionální řidiči a hodní cestující a aby jezdili vždy jen podle správně vytvořeného jízdního řádu na správně vytvořené lince, jejíž trasa bude plná preferenčních prvků pro MHD.
16. 4. 2007 Výluka na trolejbusových linkách 15 a 17 Adam Skalický
Z důvodu provádění zemních prací v křižovatce ulic Husova – Oskara Nedbala se uskuteční od soboty 21. dubna do neděle 22. dubna výluka trolejbusové dopravy na linkách 15 a 17. Tyto trolejbusové linky budou plně nahrazeny autobusy. Výlukou trolejbusové dopravy nedojde k žádným změnám v trase linek, ani v jízdních řádech platných pro toto období. [zdroj: www.dpmcb.cz]
11. 4. 2007 Výluka na nočních linkách Adam Skalický
V noci z pátku 13. 4. do soboty 14. 4. se bude konat výluka nočních spojů trolejbusové linky 53 z důvodu posunu trolejového vedení na Husově třídě. Následující noc (tedy ze soboty 14. 4. do neděle 15. 4.) bude výluka nočních spojů trolejbusové linky 59, a to z důvodu opravy dálkově stavitelné výhybky na konečné v Suchém Vrbném. Trolejbusové spoje obou linek budou plně nahrazeny autobusy. Výlukou trolejbusové dopravy nedojde k žádným změnám v trase ani v jízdních řádech platných pro toto období. [zdroj: www.dpmcb.cz]
Pod dálkově stavitelnou výhybkou na konečné v Suchém Vrbném je zřejmě myšlena "proudová" výhybka na vrbenské točně.
7. 4. 2007 Mimořádná kontrolní akce Adam Skalický
Dne 5. 4. 2007 proběhla v době od 5:00 do 8:00 hod. akce revizorů DP a strážníků Městské policie České Budějovice. Kontrolovány byly spoje projíždějící zastávkami Strakonická-Roller a Výstaviště. Revizoři v tomto časovém úseku zjistili 62 cestujících bez platného jízdního dokladu. Naštěstí nedošlo k žádnému napadení revizorů, neboť byl znát vliv přítomnosti strážníků MP. Při kontrolách došlo k drobnému zdržení některých spojů. Obdobné kontrolní akce budou probíhat častěji.
V denním tisku uvedená informace, že Dopravní podnik sdělí konkrétní termíny konání dalších akcí, není přesná. Informace o termínech bude podávána pouze obecně pro určité období, obdobně jako tomu bylo v tomto případě, kdy např. v Hitradiu Faktor a v rádiu Gold, bez uvedení konkrétního dne a hodiny kontroly, byla akce avizována. [zdroj: www.dpmcb.cz]
Za tuto akci si jistě zaslouží DP velkou pochvalu! Jsem rád, že se v obdobných akcích bude pokračovat, neboť černí pasažéři vlastně okrádají nás všechny, platící zákazníky, a proto je třeba se na ně zaměřit. Dle mého mínění by bylo velmi užitečné se také někdy zaměřit na cestující v nočních linkách.
4. 4. 2007 Výluka v ulici Boženy Němcové Adam Skalický
Z důvodu opravy vlečkového železničního přejezdu v ulici Boženy Němcové bude od čtvrtka 5. 4. (od 4:00) do soboty 7. 4. (do 24:00) platit výluka na linkách 14 a 15. Linka 13 bude jezdit bez omezení.
Linka 14 pojede v trase: Vltava-točna - … - Poliklinika Jih – (Nám. Jiřího z Poděbrad) – Nemocnice – Jana Buděšínského – Antala Staška – Náměstí Bratří Čapků.
Linka 15 pojede v trase: Vltava-točna - … - Poliklinika Jih – (Nám. Jiřího z Poděbrad) – Nemocnice – Jana Buděšínského - … - Náměstí Bratří Čapků.
Náhradní doprava nebude zavedena. Jízdní řád bude beze změn. Zde je vyfocený zastávkový jízdní řád linky 14 na náměstí Bratří Čapků. Seznam zastávek je matoucí a zejména ta poznámka dole uprostřed ve mně budí rozporuplné pocity...
3. 4. 2007 Malé upozornění na velikonoční provoz Adam Skalický
Jistě neudělám chybu, když připomenu, že ačkoliv mají školáci ve čtvrtek 5. 4. a v pátek 6. 4. velikonoční prázdniny, tak českobudějovická MHD jezdí v tyto dny jako v kterýkoliv jiný neprázdninový pracovní den. Od soboty 7. 4. do pondělí 9. 4. se zase bude jezdit podle víkendových jízdních řádů. Mějte to prosím na paměti, ať se vaše případné cestování zbytečně nezkomplikuje.
Přejeme vám všem pěkné a klidné Velikonoce!
29. 3. 2007 Autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno Adam Skalický
Dnes v odpoledních hodinách došlo ke slavnostnímu otevření nového autobusového nádraží na střeše Mercury centra. Kdo však čekal plný autobusový provoz, měl smůlu. Nádraží bylo pouze oficiálně představeno veřejnosti a první autobus sem přijede až v neděli 1. dubna 2007 (snad nepůjde o aprílový žertík). Konkrétně půjde o spoj borovanské linky, který by měl najet na střechu nového nádraží krátce před 6. hodinou ranní. Nicméně i tak se dnešního otevření zúčastnilo mnoho lidí. Pořadatelé vsadili na osvědčený recept - občerstvení zdarma. Takže před půl sedmou večer, kdy se otevíralo, bylo nádraží přeplněné lidmi. Na střeše byly vystaveny autobusy, a to jak současné, tak i historické, což jistě potěšilo každého dopravního fandu. V rámci zpestření byla připravena i hudební scéna, kde vystoupili mimo jiné i Helena Zeťová a Petr Muk, kterého návštěvníci přivítali poněkud chladně a rozporuplně. Celá hudební scéna občas připomínala spíše lacinou diskotéku, ale to je jen můj názor a každému se jistě líbí něco jiného. Na závěr slavnostního odpoledne přišel na řadu velmi pěkný ohňostroj.
Nezbývá tedy, než popřát novému nádraží, aby, ač přes své originální architektonické řešení, kdy se při přestupu z busu na vlak musí překonat pět podlaží, sloužilo poctivě veřejnosti a aby přispívalo k celkové pohodě při cestování autobusem.
Omluvte prosím kvalitu fotek, jsou focené mobilem.
28. 3. 2007 Přemístění předprodeje v Lannově ulici Adam Skalický
Ve čtvrtek 29. března bude ukončen provoz předprodeje DPmČB v Lannově ulici. Nové předprodejní místo s informační kanceláří bude otevřeno v pondělí 2. dubna v Dopravně obchodním centru Mercury (vchod z Dvořákovy ulice). [zdroj: www.dpmcb.cz]
6. 3. 2007 Mají trolejbusy budoucnost? Adam Skalický
Ve včerejších Hospodářských novinách se objevil zajímavý obsáhlý článek, který srovnává autobusový provoz s trolejbusovým. Seznámíte se s ním na webu Hospodářských novin. Článek se soustředí na energetické, ekonomické a ekologické aspekty obou druhů provozu, jejich specifika, uvádí český trolejbusový místopis a popisuje také historii, současnost a vyhlídky trolejbusů do budoucna. Přejeme Vám hezké počtení.
3. 3. 2007 Přesunutí zastávky v Husově ulici Adam Skalický
Ode dneška (3. 3. 2007) je z důvodu stavebních prací (oprava parovodu) v Husově ulici přesunuta zastávka U Zelené ratolesti (v obou směrech), a to cca. o 200 metrů západním směrem. Provizorní zastávka se nachází u křižovatky s Jiráskovým nábřežím, resp. před budovou vily Zepter. Po dobu výluky zde bude zastavovat i noční linka č. 53, jejíž mírně odsunutá zastávka pro směr Máj je také dočasně zrušena. Trasy ani jízdní řády linek MHD se nemění. Výluka bude trvat minimálně do pátku 16. března. Důvodem přesunu zastávek je nepřístupnost prostoru původní zastávky ve směru do centra, a také snaha zachovat plynulý provoz individuální automobilové dopravy v Husově ulici ve směru z centra. Právě v tomto směru se pro většinu cestujících zbytečně prodloužila docházková vzdálenost, což by nenastalo při umístění dočasné zastávky východněji podél objektu bývalých kasáren u Mariánského náměstí, anebo při zachování původní polohy zastávky a nepatrném ovlivnění plynulosti IAD.
27. 2. 2007 Široká škála zastávkových označníků Vladimír Faltus & Adam Skalický
Každý běžný cestující jistě ví, jaké zastávkové sloupky se používají v českobudějovické MHD, stejně tak jako jistě všichni tuší, že zastávkový sloupek je ta věc, která nás upozorňuje na místo zastavování trolejbusů a autobusů a kde můžeme nalézt aktuální jízdní řád. Ovšem ne každý si asi všímá drobných rozdílů mezi jednotlivými označníky. V současné době dochází v celé síti MHD k postupné výměně více typů označníků starší generace (dále typ A) za více typů nových hliníkových (dále typ B), a tak je síť na označníky relativně pestrá. Této situace využíváme a o jednotlivých typech sloupků, které můžeme na dnešní síti potkat, se stručně zmíníme.
Typ A1: Stará dobrá jednoduchá klasika, která na první pohled působí sympatickým dojmem. Červená barva vylučuje záměnu s běžnými dopravními značkami a jednoznačně identifikuje zastávku MHD. Zajímavou výzdobu tvoří smaltovaná kolečka (čočky) s čísly linek, která mají v Českých Budějovicích hlubokou historii. Jízdní řád bývá umístěn ve starší verzi za sklem, nebo v novější verzi pod fólií v ozdobném rámečku. S tímto typem označníku se v českobudějovických ulicích setkáváme již zhruba dvě desetiletí, předcházela mu obdobná verze s provedením zastávkové značky z nereflexního materiálu, s umístěním tradičních čoček s čísly linek nahoře nad touto značkou a s menšími zastávkovými jízdními řády. V zastávkách s větším počtem jízdních řádů se s úspěchem používá otočná konstrukce umožňující vyhledání požadovaného jízdního řádu bez nutnosti obcházení celého sloupku. Toto je v Česku velmi vzácné, v našem městě však velmi hojné. Některé označníky typu A1 však postrádají smaltovaná kolečka s čísly linek, čísla jsou totiž nalepena na plechovém štítku, obdobnému tomu s názvem zastávky. Sloupky s plechovými štítky linek se objevují od dob zprovoznění linky č.  41 (DP nedisponuje příslušnými čočkami) a lze je nalézt pouze na trase této linky. Narozdíl od čoček zde bohužel nejsou opticky rozlišeny denní a noční linky.
Typ A2: Provizorní zastávkový sloupek, který se od typu A1 liší pouze v tom, že není upevněn na základech v zemi, ale na speciálním závaží. Lze s ním tak podle potřeby manipulovat. Obvykle nebývá osazen kolečky ani štítky s čísly linek. Příkladem je snímek s otočným šestibokým jízdním řádem instalovaný z důvodu výměny označníku za typ B, nebo "dočasně" odsunuté místo zastavení noční linky od standardní pozice zastavování denních linek.
Typ A3: Vychází z provedení typu A1, ale využívá pevných zařízení v prostoru zastávek, například stožárů trakčního trolejového vedení. Jízdní řády nejsou otočné. V našem městě je toto provedení hodně vzácné, existuje ale jak příklad s klasickými čočkami s čísly linek, tak příklad s čísly nalepenými na plechovém štítku.
Typ B1: Nová podoba zastávkových sloupků pro českobudějovickou MHD, které pocházejí z dílny českobudějovické firmy TSE vyrábějící například i zastávkové čekárny. Zejména v posledních dnech se na zastávkách tyto označníky objevují jako houby po dešti. Mají moderní, i když poněkud strohý vzhled. Jednoznačně identifikující červenou barvu sloupku nahradila šedostříbrná hliníková konstrukce, která má bohužel větší tendenci splývat s okolím. Označení linek je provedeno potištěným papírem osazeným v konstrukci označníku, je tak odolnější vůči vandalům, kteří zabavovali čočky s čísly linek nebo ohýbali vršky označníků. Narozdíl od čoček na označnících typu A jsou bohužel označníky typu B lhostejné vůči rozlišování různých druhů linek (denní/noční/Hluboká). Obdobně příliš nezáleží ani na vyznačení druhu trakce, trolejbus totiž z označníku může koukat do směrů, kterým se zatím o šetrnější městské dopravě jenom zdá, byť mohou být pro trolejbusy vyloženě vhodné. Problémy s nemožností natáčet v noční době zastávkové jízdní řády do osvětlených poloh vyústily v doplňování označníků nočním podsvícením jízdních řádů LED diodami, které se však instaluje pouze do části nově instalovaných označníků.
Typ B2: Trojboká obdoba dvoustranného typu B1 používaná v místech, kde zastavuje více než 6 linek (z důvodu možného výlepu všech jízdních řádů včetně sítě MHD a tarifních podmínek). Koncepce označníků typu B bohužel designově nevyřešila umístění odpadkového koše, což zejména právě u prostorného typu B2 může velmi mrzet.
Typ B3: Pro změnu jednonohá (odlehčená a levnější) varianta základního typu B1 pro zastávky s minimem potřebných jízdních řádů MHD. Zatím ji najdeme pouze na několika místech převážně mimo město. Číslo linky zde není vytištěné na papíru a zasazené do konstrukce sloupku, ale je uvedené společně s názvem zastávky polepem na speciálním plechu, který je svým bokem připevněn ke sloupku; stejně tak je řešena i značka zastávky v horní části označníku. Plechy mohou směřovat od sloupku k vozovce i na opačnou stranu. Plochu zastávkového jízdního řádu může sdílet MHD i linková osobní doprava.
Typ B4: Konstrukce zastávkového označníku je upevněna na zastávkový přístřešek, na který díky obdobnému materiálu plynule navazuje. Označník obsahuje pouze značku zastávky a svislý pruh pro čísla linek, která se obvykle nalepují jako u sloupků typu B3. Podobně jako u typu A3 označník nedisponuje vlastní svislou částí a tentokrát ani vlastní plochou pro jízdní řády. Ty jsou umístěny pod střechou v čekárně, což by zřejmě nebylo na škodu ani v mnohých jiných zastávkách s přístřeškem. Příklad označníku z Rožnova obsahuje kromě názvu zastávky také klasické čočky s čísly linek, což je u označníků typu B skutečně výjimka, která dává šanci využít tuto budějovickou klasiku alespoň v malém množství i dál do budoucna.
21. 1. 2007 Konečně ekologický trolejbus Adam Skalický
V ulicích našeho města můžeme od tohoto týdne spatřit trolejbus s vcelku líbivou reklamou pobízející občany ke správnému třídění komunálního odpadu. Tento trolejbus (ev. č. 50) tak lze s větší měrou nadsázky nazvat ekologickým trolejbusem, neboť oproti jeho mnohým trolejbusovým kolegům nabízejícím výhodnou naftu z DP, je to opravdu ekologický posun:-) Sice když si vybavím jeden nebohý kontejner na papír připadající skoro na celou naší ulici, který je 6 dní ze 7 narván tak, že občané začínají ukládat papír vedle, což je v tomto větrném počasí opravdu paráda, tak nevím, zda je dobré začít apelovat reklamou na MHD; ale i tak si dovolím se připojit k výzvě: Nebuďte líní a třiďte správně!
5. 1. 2007 Centrální dispečink MHD Adam Skalický
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., uvedl dne 1. 1. 2007 do provozu centrální dispečerské pracoviště pro řízení provozu městské hromadné dopravy a dopravy do přilehlých obcí. V minulosti řídily provoz dispečinky tři, a to na každém provozu samostatně (autobusy, trolejbusy a energodispečink). Nákupem nových technologií – nová radiová síť s dosahem až 30 km od centra města, sledování všech vozidel v provozu přes GPS a dálkové ovládání měníren pro provoz trolejbusové trakce – mohlo dojít ke vzniku tohoto moderního pracoviště, které je na vysoké evropské úrovni. Toto pracoviště tedy řídí provoz celé městské hromadné dopravy a i cestující se mohou obracet se žádostí o aktuální informace pouze na jedno telefonní číslo – 387 426 480, na kterém dostanou kompletní informace o celkovém stavu provozování MHD.
[zdroj: www.dpmcb.cz]
2. 1. 2007 Zatím velmi příznivá zima Adam Skalický
Zima, která letos panuje ve střední Evropě, zatím ani moc zimu nepřipomíná. A to je z hlediska veškerého cestování (nejen MHD) určitě příznivá skutečnost. Navíc, v drtivé většině vozů českobudějovické MHD se i v těchto, ne zcela mrazivých dnech, příjemně topí, a to cestující jistě ocení. Jen musím opět poukázat na nevyužívání poptávkového otevírání dveří, které by k pohodě při cestování jistě nemalou měrou přispělo. Škoda, že se DPmČB tomuto kroku tak zarytě brání - tím spíš, mají-li s ním již dobré zkušenosti mnohá česká města a navíc mnoho autobusů i trolejbusů je vším potřebným vybaveno. Přeci jen není úplně příjemné sedět ve vytopeném voze a během cesty několikrát absolvovat (mnohdy zbytečné) otevření všech dveří a zavanutí ledového vzduchu dovnitř do vozu. Tím spíš, pokud nastane opravdová chladná zima. Ale třeba bude již za rok vše jinak...
Ještě mi dovolte popřát do nového roku všem řidičům MHD mnoho šťastných kilometrů, klid za volantem, nekonfliktní cestující, příznivý přístup ze strany DP a vždy jen takovou zimu, jakou je ta letošní .
starší aktuality - archiv 2005 - 2006 přejít do této sekce
nahoru aktuality archiv 2005 - 2006 linky a tratě vozový park