Archiv aktualit 2005 - 2006
novější aktuality - archiv I - VII 2007 přejít do této sekce
29. 12. 2006 Nové stránky DP, nové hlášení Adam Skalický
Dopravní podnik města České Budějovice se na sklonku roku 2006 opravdu činí. Kromě nového hlášení ve vozech MHD, které já osobně považuji za mimořádně významný krok kupředu, jsou již v provozu i nové internetové stránky této společnosti. Internetová adresa www.dpmcb.cz se tak konečně stala pěknou a trochu živou adresou, která je již na první pohled celkem líbivá. Přeji Dopravnímu podniku, aby v trendu nastoleném závěrem roku 2006 i nadále aktivně pokračoval v roce 2007, a to nejen cestou příjemné komunikace s cestujícími .
13. 12. 2006 Poslední sbohem pro 5 trolejbusů Adam Skalický
Dnes je tomu přesně měsíc, co jsme vás informovali o blížícím se vyřazování některých starých trolejbusů. Bohužel dnes se tato zpráva beze zbytku vyplnila. Již od chladného rána přiváželi pracovníci dopravního podniku na českobudějovické nákladové nádraží trolejbusy určené k odprodeji. Jako první šel na řadu trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 44, jenž byl následován vozy 05, 10, 1308. Přičemž cílem 05 a 44 se stane opět maďarský Szeged a trolejbusy 08, 10 a 13 budou převezeny až do bulharské Varny. Přeji těmto trolejbusům, které zde vykonaly pořádný kus práce, aby se jim v novém působišti líbilo a aby převážely stále jen samé spokojené cestující. Celý kvintet naložený a připravený k odjezdu zachycen zepředuzezadu.
7. 12. 2006 Co přinesou nové jízdní řády? Adam Skalický & Vladimír Faltus
Žádné garantované nízkopodlažní spoje na nejvytíženější lince 3 a spoje, které o víkendech brzy ráno vozí zcela zbytečně jen vzduch. I taková bude podoba jízdních řádů (dále jen JŘ), které začnou platit tuto neděli, tj. od 10. prosince. Změn není málo, ale ani mnoho. Pokusme se shrnout ty největší či nejzajímavější.
Asi nejpatrnější změnou bude zrušení linky 4, resp. začlenění této linky do linky 6. Slučování dlouhých úseků souběžných linek do jedné linky je sice obecně strategií dobrou, ale konkrétní realizace Dopravního podniku není příliš šťastná (již předesláno níže v článku z 26. 9. 2006). Dílčí úprava tras nás čeká i u nádraží, kde se vracejí linky 1, 3, 17 a 104 do původních zastávek před novým centrem Mercury a spolu s nimi zde bude zastavovat i Tesco linka 41 zavedená v dubnu tohoto roku.
Nově dojde i k omezení platnosti prázdninového provozu, který už bude pamatovat jen na vánoční, jarní a letní prázdniny. V době ostatních (krátkých) prázdnin základních a středních škol tak bude MHD nabízet standardní počet spojů. Do linek MHD se pomalu pomaličku dostávají pravidelné a pamatovatelné intervaly, i když takové pecky jako pravidelných 36 minut na lince 15 či sedlových 27 minut na lince 12 jsou spíše úsměvné než pamatovatelné. Dále je nutné upozornit na rozsah špičkového provozu, který na některých linkách (ráno i odpoledne) zbytečně moc brzy začíná a zároveň i zbytečně moc brzy končí. Vhodná tvorba JŘ více linek tak, aby nedocházelo k souběhům, se kromě snadné kombinace linek 9 a 17 příliš nedaří. Nejpalčivější zůstává i nadále situace na Pražském sídlišti (u linek 11 a 12), mezi sídlištěm Máj a centrem (o víkendu u linek 1 a 3) a mezi sídlištěm Vltava a centrem (zbytečně velké množství souběžných linek s všelijakými a často dlouhými intervaly).
Na nočních linkách by měl být konečně garantován přestup i v zastávce Poliklinika Sever v souhlasném směru. Tento nápad iniciovala pracovní skupina Budějovické trolejbusy a Dopravní podnik nám vyhověl. Až na výjimky tak nebude nutné přestupovat u nádraží na opačnou stranu vozovky, což vzhledem k rozdílné poloze zastávek vyžadovalo ujít velkou vzdálenost, které se musel v jízdním řádu vyhradit adekvátně dlouhý čas. Škoda jen, že tato skutečnost nebyla vhodně zanesena do JŘ, takže u Polikliniky Sever se vlastně ani nečeká a u nádraží se zbytečně prostojí 3 minuty. Třeba budou pohodlnější přestupy alespoň propagovány zvukovým hlášením ve vozidlech, nechme se překvapit.
Dále se v MHD dočkáme hned tří nových zastávek a jedna další bude přejmenována. Plán MHD sice doznal mála drobných vylepšení (například zakreslení automatů na jízdenky, které se objevuje ještě i v samotném JŘ), ale železnice na něm stále chybí. Zastávkový jízdní řád nočních linek již bohužel nebude obsahovat odkaz na web autorů ze skupiny Budějovické trolejbusy, Dopravní podnik upravil naši původní grafickou podobu sám. Na závěr je nutné dodat zajímavou skutečnost: ačkoli DP nakoupil celkem dost nízkopodlažních vozidel, z nových JŘ plyne spíše pocit, že je nízkopodlažních spojů garantováno méně.
Souhrnné informace nyní doplníme či upřesníme u jednotlivých linek. Linky 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 53 a 59 jsou bez výraznějších změn nutných specifikovat. Jednotlivé odjezdy se mohou lišit o pár minut oproti současnému JŘ, nejde ale o nic dramatického. Také může dojít k úpravě stání u nádraží. Linka 3 je navrácena do původní trasy přes Senovážné náměstí - pošta. U nádraží budou mít spoje pouze vyrovnávací minutovou přestávku, odstávky budou řešeny pouze na jedné konečné, což je na krátkých linkách z ekonomických důvodů vhodné (nehleďme nyní na skutečnou délku těchto odstávek). V JŘ trojky však není vyznačen ANI JEDEN nízkopodlažní spoj!!! Po nežádoucím oslabení v minulém roce se interval na vytížené lince bohužel nevrátil do původních hodnot. Toto opravdu není cesta ke kvalitnímu cestování... Linka 4 je zrušena. Linka 6 disponuje upravenou trasou: Hosín - Hrdějovice - Kněžské Dvory - Strakonická-Roller (obousměrně) - Družba-IGY - ... - Homole, Korosecký Dvůr. Ačkoli se díky pohlcení linky 4 pár autobusů ušetřilo, podařilo se odstanit souběhy a nastolit pravidelný a velmi pěkný interval. Efekt lepšího jízdního řádu ale není příliš velký, JŘ totiž působí nepřehledně, k čemuž mj. přispívá i velké množství různých konečných na lince. Zásadním problémem pro Kněžské Dvory i Hrdějovice je ztráta adekvátního spojení s nádražím, problémem je do jisté míry i snížení počtu garantovaných nízkopodlažních vozidel ze tří (vč. linky 4) na jedno. Na lince 7 se problém zvaný Vrábče naplno projevil. Sice sem bude nově jezdit další spoj ve večerních hodinách, jenže ten musí zajišťovat sólo autobus. Nebýt tohoto problému, byla by linka 7 provozována již kompletně v kloubových autobusech, ale bohužel je tomu jinak. Jako nízkopodlažní bude garantován již jen jeden autobus (oproti současným dvěma). I na lince 10 se bude objevovat jen jeden nízkopodlažní autobus (oproti současným dvěma). Jinak ale dojde k drobnému posílení do Vidova. Na linku 11 bude přidán jeden vůz ve špičce pracovního dne, což způsobí tolik potřebné posílení této linky. Navíc se zde objeví velmi pěkný pravidelný interval. Některé spoje ukončované v Mladém však nadále občas způsobují relativně dlouhé intervaly v Nových Hodějovicích. Linka 13 se dočká hned dvou nových zastávek na Srubci - "Srubec, U Naděje" a "Srubec, Na Vyhlídce". Zastávka "Srubec, U Vávrů" bude přejmenována na "Srubec, Náves". Jinak je tato linka bez větších změn. Linka 16 je posílena o jeden vůz ve špičkách pracovního dne, posílení je znatelné na obou koncích trasy. Tato linka se dočká nové zastávky jménem "Litvínovice, Šindlovy Dvory, Náves" a byl na ní konečně zagarantován jeden nízkopodlažní vůz. Nově také budou vybrané spoje končit až u zimního stadionu (oproti stávajícímu nádraží). Linka 17 se vrátí do původní trasy přes Senovážné náměstí - pošta. Krátká vyrovnávací přestávka u nádraží plyne ze stejných zásad jako u linky 3. V případě dopravních kongescí tak paradoxně bude lépe zajištěn proklad linek 9 a 17 ve směru z centra k Družbě a na Strakonickou, namísto jedné mohou být již obě linky zpožděné . Jinak se zde objevil další spoj, který jede ve zkrácené trase linky, neboť daný trolejbus pak zatahuje do vozovny. Je veliká škoda, že takových zkrácených spojů není mnohem více - vždyť ze sídlišť do vozovny jede večer nemálo prázdných vozů a například od multikina na Vltavu střed či k Rolleru u Pražského sídliště by se večer lepší spojení hodilo. Linka 41 dozná mírné změny v trase. Od Tesca ve směru na Palackého náměstí pojede nově přes zastávky U Výměníku a Vltava střed a dále po své trase až do zastávky Evžena Rošického, odkud bude nově pokračovat Boreckého ulicí přímo k Tescu. V opačném směru se trasa nemění. U nádraží se posouvá zastávka v jednom směru linky, a to z původní polohy před Komerční bankou k novému centru Mercury. Zajímavý bude na lince 41 i rozsah provozu, neboť tato linka nebude vůbec jezdit 25. prosince ani 1. ledna, pradvěpodobně z důvodu uzavření obchodního domu. Na lince 104 dochází, kromě úprav daných změnami vlakového JŘ, k zavedení rychlospojů od firmy Robert Bosch k nádraží jejich přesunem ze zrušené linky 4.
Podle informací z kapesních jízdních řádů by se od změny JŘ mělo objevit i nové zvukové hlášení ve vozidlech MHD. Věřme, že s ním budeme spokojeni.
6. 12. 2006 Svátek Mikuláše předznamenán vydařenou akcí Vladimír Faltus
Včera, v úterý 5. prosince, uspořádal dopravní podnik ve spolupráci s magistrátem tzv. mikulášskou jízdu. Jednalo se o mimořádný trolejbusový spoj od nádraží vedený ulicemi Žižkova, Na Sadech, Pražská, Strakonická, Husova, Na Sadech a Rudolfovská zpět k nádraží. Tento speciální spoj odjížděl od výstupní zastávky linky 8 čtyřikrát, od 14 do 17 hodin v hodinovém taktu, a zastavoval na všech zastávkách v uvedené trase. Letošní zájem veřejnosti porvrdil rostoucí trend, a tak bylo nasazení kloubového trolejbusu na místě, i když mnozí možná očekávali historický trolejbus vypravovaný při této příležitosti v předchozích letech. Moderní trolejbus Škoda 25Tr ev. č. 65 ověšený a oblepený ozdobami byl velmi pěkný a věříme, že stejně pěkné zážitky z projížďky si odnesli všichni, kteří se spolu s čertem, andělem a Mikulášem (za volentem) svezli. Organizátoři každoročně oblíbené akce i tvůrci výzdoby vozu si zaslouží velký dík. Další foto: Nádraží, Vltava střed a Mikuláš v akci.
5. 12. 2006 Snazší a zajímavější přestup u nádraží? Vladimír Faltus
V příspěvku níže bylo popsáno otevření první části Mercury Centra, jehož součástí bude od jara příštího roku i autobusové nádraží. Věnujme se nyní vlastnímu významnému městskému přestupnímu terminálu. Po drobných excesech, kdy byl mimořádně otevřen podchod i ve stavu během rekonstrukce, se cestující zbavili "nutnosti" úrovňově křížit frekventované proudy aut na komunikaci, která dominuje celému přednádražnímu prostoru a je součástí městského silničního okruhu. Narozdíl od Mercury Centra, kde informační prvky ukazují i na zatím nerealizované skutečnosti (autobusové nádraží), v nově rekonstruovaném podchodu prozměnu veškeré orientační prvky chybí. Kontroverzní vyústění "hlavní lodě" podchodu do stísněného prostoru podzemních garáží Mercury Centra jen těžko připomíná, že tato cesta povede k budoucímu autobusovému nádraží.
Provedení stěn podchodu je rovněž velmi svérázné, původní mramor vystřídaly sádrokartonové desky. Ty jsou viditelně upevněny pomocí křížových šroubů (či vrutů), celý výsledek je přetřen žlutou barvou, což v kombinaci s růžovými sloupy dává opravdu zajímavou barevnou kombinaci. Stavebně není příliš vyřešena ani hrana mezi stěnami a podlahou, a tak doufejme, že se jedná pouze o dočasné řešení nutné pro včasné zprovoznění podchodu. Z původních tří provozoven (dvě prodejny a trafika) umístěných v podchodu funguje nyní pouze jedna prodejna, zbytek je ukryt za zmíněnými deskami stěn. Podchod působí stroze také proto, že postrádá veškerou vybavenost - chybí zde i odpadkové koše, instalovány by mohly být automaty (telefonní, nápojové či další). A přitom by strach z vandalů nemusel být na místě, podchod má být vybaven kamerovým systémem. Eskalátory jsou narozdíl od původního plánu realizovány pouze u vstupu v Žižkově ulici, a to v obou směrech, v době otevření podchodu však ještě nebyly v provozu. Nadále tak zůstane nutnost překonat výškový rozdíl alespoň jednou po schodech, které se svým mírnějším sklonem snaží upozornit, že i tak došlo ke zlepšení. Invalidé či lidé s kočárky mají ale např. před budovou vlakového nádraží k dispozici šikmou pojízdnou plošinu. Zaústění podchodu do vlakového nádraží není realizováno, a tak budou cestující při přestupu nadále vystaveni povětrnostním vlivům. Podchod je nově o jedno vstupní místo chudší, a to o přístup na odjezdovou zastávku v Nádražní ulici před Mercury Centrem, do které se již velmi brzy vrátí linky MHD 1, 3, 4, 17 a 104. Doufejme, že přístup k zastávce z podchodu bude zajištěn kvalitně a cestující nebudou muset využívat složitější a orientačně méně přehlednou cestu přes protilehlý východ do Žižkovy ulice.
Rekonstrukcí přednádraží došlo na první pohled k příznivé výměně materiálu na vozovkách a chodnících, v podchodu, na trakčních stožárech i stožárech veřejného osvětlení, na zastávkových označnících a přístřešcích, na zábradlích i dalších nemovitostech, které tak značně prokoukly a bylo by jistě vhodné poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. Zda byl však zvolen ten správný materiál a hlavně, zda obecně budějovické přednádraží svou koncepcí odpovídá rekonstruovaným přestupním uzlům velkoměst 21. století, zvažte sami. Nadále přetrvávají auta v parteru a lidé v suterénu (což takhle to otočit?), koncepce přestupů zůstává v podstatě zachována, v případě autobusového nádraží se navíc přestup na vlaky navýší na překonávání pěti podlaží. Pro porovnání stačí zajet například do nedalekého Lince, kde jsou veškeré přestupy "vlak - tramvaj - trolejbus - autobus" realizovatelné suchou nohou a maximálně dvěma změnami podlaží, navíc plně pomocí eskalátorů.
1. 12. 2006 Mercury Centrum otevřeno Adam Skalický
Dnes v dopoledních hodinách došlo k otevření nového dopravně-obchodního centra v Českých Budějovicích zvaného Mercury Centrum. Bohužel však dostaly přednost komerční zájmy před těmi dopravními, takže na otevření samotného autobusového nádraží si budeme muset počkat až do jara. Čili jediné, co zatím v Mercury Centru funguje, je hypermarket spolu s několika menšími obchody, došlo i k otevření podchodů a podzemních garáží. Celkový stav budovy ukazuje, že se vše dělalo ke konci hodně narychlo, jen aby se mohlo za každou cenu otevřít. Kabely všude kolem, pobíhající dělníci, nedodělané chodníky a mnohdy i dokončovací práce v samotných obchodech dobrou reklamu nedělaly. Ale komerční zájmy jsou komerční zájmy a to platí před Vánocemi dvojnásob. Ach jo.
Sice si myslím, že otevírat stavbu obdobného typu v pátek před prvním adventním víkendem není zrovna šťastné, ale nic s tím nezmůžu. Páteční dopravní kolaps by asi nastal stejně. Škoda jen, že nebylo cestujícím náležitě vysvětleno, že autobusové nádraží v provozu ještě není. Šokující je, že i v samotném Mercury Centru jsou směrovky navádějící již na střechu k budoucímu nádraží. Nikdo je zatím ani provizorně nepřeškrtl. Ale bohužel to není na celé stavbě jediná nešťastná věc. Už jen ten název - Mercury Centrum! Kombinace češtiny a angličtiny zní děsně. Mercury je navíc mimo jiné v anglickém jazyce označení pro rtuť, takže tu vlastně máme "rtuťové centrum". Navíc umístnit autobusové nádraží na střechu obchodního domu je, alespoň ve střední Evropě, originální a poněkud nepraktické řešení. Tím spíš, jedná-li se o krajské město s bezmála 100 000 obyvateli a o autobusové nádraží, kterým denně projde téměř 30 000 cestujících. Ale nic s tímto rozhodnutím nenaděláme a zdá se, že nám nezbývá nic jiného, než si na něj zvyknout a doufat, že vše bude relativně dobře fungovat.
Na závěr ještě dodám, že ačkoliv bude nové autobusové nádraží sloužit veřejnosti až za pár týdnů, tak českobudějovická MHD by se měla navrátit do svých původních tras již při změně jízdních řádů - tedy v neděli 10. prosince. Konkrétně se to týká linek 1, 3, 4, 17 a 104, které se po více jak roční výluce vrátí zpět do Žižkovy, resp. Průmyslové ulice.
Malá fotogalerie: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7.
29. 11. 2006 Mikulášská jízda Adam Skalický
V úterý 5. prosince se bude konat každoroční Mikulášská jízda. Trolejbus bude opět řídit Mikuláš a chybět nebude ani anděl s čertem. Mikulášský trolejbus bude odjíždět od Nádraží (od výstupní zastávky linek 4, 8 a 104) ve 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00. Trasa povede z Nádraží přes VŠERS, Polikliniku Sever, IGY, Vltavu-střed, Výstaviště, Pol.Sever a Jeronýmovu zpět k Nádraží. Dopravní podnik zve srdečně nejen děti, ale i všechny lidi, kteří během roku 2006 nezlobili .
20. 11. 2006 Tři dny bez trolejbusů přinesly do sítě tři nové konstrukce Vladimír Faltus
Od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu nevyjel do budějovických ulic žádný trolejbus. Dopravní podnik využil třídenního zklidněného provozu k pracím na trolejovém vedení u nádraží. Vedení bylo obnoveno do původního rozsahu před začátkem přestavby autobusového nádraží a nedisponuje tak již žádným "slepým" úsekem. Konkrétně bylo obnoveno napojení troleje vedoucí z Žižkovy třídy vpravo do Nádražní ulice. V troleji jsou instalovány tři nové tahové výměnové konstrukce Electroline - konkrétně jedna dálkově ovládaná výhybka v křižovatce Žižkova × Dvořákova a dvě "sjezdovky" - na koncích obou budoucích zastávek před Mercury Center. Vedení tak opět nabízí předjízdnou stopu pro konečnou zastávku a za odjezdovou zastávkou je opět připojena stopa od severu z Nádražní ulice. Narozdíl od původních podvěsných konstrukcí je však nové řešení o poznání kvalitnější. Jako perličku uveďme, že nová budova Mercury Center již začala sloužit své první funkci - na rohu Žižkovy a Nádražní ulice pomáhá držet trolejové vedení.
Během výluky byl uzavřen koncový úsek Žižkovy třídy kolem Mercury Center. Úsek se dočkal nového asfaltového povrchu, prostory výstupní zastávky před Mercury Center ale na realizaci teprve čekají. Žižkova třída se tak dočasně stala neprůjezdnou a veškerá MHD byla převedena obousměrně do Průmyslové ulice, kde ustoupily betonové zátarasy blokující vjezd pravým odbočením z Nádražní ulice. Na trolejbusových linkách se během výluky objevovaly článkové i standardní autobusy, nevšední zajímavostí byly kloubové autobusy na lince 14. Kvůli pokračujícím pracím na autobusovém nádraží zůstanou spoje původně zastavující u nádraží ČSAD zatím stále ve svých lokálně modifikovaných trasách.
13. 11. 2006 Některé trolejbusy již brzy opustí naše město Adam Skalický
Nad osudem některých trolejbusů v jihočeské metropoli se začaly stahovat mraky. A je to pochopitelné, neboť příchodem 8 nových kusů Škody 25Tr by se měl stejný počet starších vozidel vyřadit. Bohužel se zatím totiž nepředpokládá přílišné rozšiřování trolejbusového vozového parku. Vyřazování se dotkne zejména nejstarší série (Škoda 15Tr 07/7), ale ušetřena nebude ani relativně mladší (zato však mnohem poruchovější) Škoda 21Tr. Již dnes nevozí cestující vozy evidenčních čísel 08, 10, 13 a 44 a právě tyto trolejbusy, které již jen přežívají v areálu vozovny, dopravní podnik co nejdříve odprodá. Cílovou destinací bude pravděpodobně opět Maďarsko, případně Bulharsko. Na odprodej zbylých trolejbusů 15Tr 07/7 a 21Tr dojde příští rok.
12. 11. 2006 Trolejbusová výluka Vladimír Faltus
V sobotu 11. listopadu bylo v souvislosti s pracemi na výměně parovodů na Máji v prostoru před multikinem vypnuto trolejové vedení v příslušném trakčním úseku. Trolejbusové linky 3, 15 a 17 byly proto nahrazeny autobusy, z toho linky 3 a 17 kloubovými.
3. 11. 2006 U nádraží již všechny sloupky osvětlené Vladimír Faltus
Po nepříliš zdařilém debutu označníků s podsvětlenými jízdními řády (co se týče polohy) se konečně tyto sloupky objevily také na vhodnějších místech. Dokončeno bylo totiž zprovoznění všech pěti odjezdových sloupků u nádraží (šestý před autobusovým nádražím zatím není instalován kvůli přestavbě AN). Kromě zastávky u Tesca a přednádražních označníků u Komerční banky a spěšnin tak bylo osvětlení jízdních řádů instalováno u nádraží i před hotelem Grand a na obou označnících u železniční polikliniky. Konečně se tak příjemné změny alespoň na jedné zastávce dočkaly i trolejbusové a noční linky. Věříme, že se vyšší kvalita informačních služeb rozšíří i na další významné zastávky ve městě z pohledu večerního a nočního nastupování.
29. 10. 2006 Víkendová trolejbusová výluka umožnila obnovit síť Vladimír Faltus
Další z totálních trolejbusových výluk, ve dnech 28. a 29. října, byla využita pro úpravy v trolejovém vedení u nádraží. Dokončena byla obnova sítě po postupných uzavírkách částí komunikace před vlakovým nádažím. Za poštou 2 ve směru k viaduktu byla instalována rychloprůjezdná tahová výhybka oddělující linky 2 a 15. Nahrazena je tak původní podvěsná výhybka, která byla v provozu před rekonstrukcí Nádražní ulice. Dálkové ovládání výhybky je z dočasné polohy přeloženo zpět na pravou stranu ulice. Výhybka obnovila napojení trolejbusové tratě v Nádražní ulici v přímém směru, která tak umožní od pondělí 30. října provoz linky 15 po delší odmlce opět v trolejbusech. Připomeňme, že trolejbusy vyjely na linku 15 naposledy dne 8. září. Z trolejového vedení byly zároveň odstraněny zbytky dočasných úseků (především před poštou 2) instalované z důvodu uzavírek. Do výhybky u Lannovy třídy (směr od viaduktu) je opět napojena a pod napětí zapojena levá stopa pokračující v přímém směru a dále vpravo do Průmyslové ulice. Tato stopa zatím ale nebude využívána kvůli přestavbě autobusového nádraží.
Výluka přejezdu papírenské vlečky v Rožnově si vyžádala provoz linky 2 přes Papírenskou spojku pouze v pátek 27. října, autobusový víkend totiž umožnil lince 2 objet pouze přejezd a obsloužit zastávku Nemocnice v Lidické ulici. U nádraží je kromě sloupku před KB zprovozněn i další označník s podsvětlenými jízdními řády, a to u spěšnin, opět v místě, kde nezastavují noční linky.
25. 10. 2006 Dočasný odklon linky 2 Adam Skalický
Ve dnech 27., 28. a 29. 10. 2006 bude pro veškerý provoz uzavřen železniční přejezd na vlečce Duropack v českobudějovické Lidické ulici (papírenská vlečka). Z tohoto důvodu bude odkloněna trolejbusová linka č. 2 v daném úseku z Lidické ulice do ulice Boženy Němcové. Vozy pojedou obousměrně po náhradní trase ulicemi L. B. Schneidera, Boženy Němcové a Papírenskou ulicí, a dále ve své původní trase do Rožnova. Zastávka "Nemocnice" (na Lidické ulici) nebude linkou č. 2 obsluhována. Jako náhradní bude sloužit zastávka "U Nemocnice" v ulici Boženy Němcové. [zdroj: www.budnews.cz]
23. 10. 2006 Za dva dny jen jedna výhybka aneb patnáctka stále v autobusech Vladimír Faltus
V pátek 20. října byla zprovozněna celá vozovka v Nádražní ulici (viz příspěvek t. č.) a v souvilosti s tím byla narychlo upravena trolej alespoň pro linku 2. Ke zprovoznění ostatních trolejbusových linek projíždějících tudy ve směru k viaduktu (9 a 15) bylo zapotřebí instalovat v trolejovém vedení dvě výhybky, aby mohla být stopa náležitě roztrojena do všech směrů. Dva dny výluky kompletní trolejbusové trakce však na to bohužel nestačily. Instalována byla pouze jedna výhybka, a to před železniční poliklinikou v místech staré podvěsné výhybky před zastávkami MHD. Nová rychloprůjezdná symetrická výhybka je tahové konstrukce a odděluje linky 2 (vlevo do Rudolfovské) a 9 (pod viadukt). Kvůli chybějící druhé výhybce zůstává linka 15 stále v autobusové trakci, tato výhybka bude pravděpodobně instalována až před křižovatkou u viaduktu do jedné ze stop pro linky 2 a 9.
Během víkendových prací v trolejové síti byla u železniční polikliniky protisměrná stopa napojena zpět na své pokračování do Průmyslové ulice. Tato stopa sloužila dočasně pro jízdu v západní levé části komunikace a v současnosti je nepoužívaná (linky 3 a 17 zůstávají odkloněny do Žižkovy ulice v souvislosti s přestavbou autobusového nádraží). Tato protisměrná stopa pokračuje až k Lannově třídě a dále zůstává protažena až téměř před křižovatku u viaduktu, nepodařilo se ji zaústit do výhybky u Lannovy třídy. Jedinou úpravou v křižovatce u viaduktu bylo napojení stopy devítky zpět pod viadukt. Jinak je trolejové vedení prakticky netknuté, v prostoru před křižovatkou u viaduktu zůstává dočasná rychloprůjezdná výhybka. Demontováno ani odpojeno nebylo její dálkové ovládání, a tak je možné, že se i tato nepoužívaná výhybka bude při průjezdu linek 2 a 9 automaticky přestavovat stejně tak, jak tomu bylo během dočasného provozu.
21. 10. 2006 Totál využit i pro úpravy u kasáren Vladimír Faltus
Vzhledem ke stavebním pracem u nádraží došlo dnes k výluce trolejbusové dopravy, která bude pravděpodobně pokračovat i zítra. Podrobnosti o úpravě trolejového vedení u nádraží přineseme až po dokončení prací. Protože z trolejbusového provozu byla vyloučena i linka 14, došlo tak k další totální výluce trakce. Nezávislosti autobusové trakce bylo částečně využito také při malování vodorovného dopravního značení na křižovatce u čtyřdvorských kasáren, které probíhalo až do večerních hodin, a tak se neosvětlení pracovníci vystavili bezpečnostnímu riziku. Ve směru od Výměníku jsou sice vyznačeny nové delší pruhy (zhruba už z poloviny úseku od Výměníku), zelená šipka pro nejsilnější pravé odbočení však stále a stále chybí. I když tak nebude kolona odstraněna, dostane alespoň své místo a nebude překážet ostatním směrům (aneb na problémy se zřejmě musí jít postupně). Pro usměrnění vozidel z levého jízdního pruhu v přímém směru k Parku je v prostoru křižovatky vykreslena jízdní dráha, podobně jako např. v křižovatce u výstaviště pro levé odbočení z Dlouhého mostu.
21. 10. 2006 V týdnu zprovozněny trvalé zastávky u Tesca Vladimír Faltus
V průběhu týdne byla dokončena stavební úprava komunikací u obchodního domu Tesco. Ve směru od kasáren došlo k převedení ulice Boreckého do přímého směru k Tescu na okružní křižovatku před levobřežní silnicí E55/3. Narozdíl od nezkolaudované (ale původně již postavené) varianty s mírnou levou kličkou tak došlo k napřímení trasy, úsek byl přebudován a nově vyasfaltován. K dispozici jsou zde tři jízdní pruhy, prostřední pro levé odbočení střídavě pro oba směry. Na T-křižovatce před obchodním domem odbočuje vlevo pokračování Boreckého ulice směrem ke sportcentru Pouzar. Původní zrušený úsek komunikace kolem ubytovny Uran (kolej K5) je oddělen betonovými bloky od zbytku sítě, podobně jako kdysi nezkolaudovaný úsek k Tescu, kvůli kterému končila linka 41 na provizorní konečné u bývalé severní brány výstaviště. Linka 41 se díky úpravě mohla přestěhovat na nové trvalé zastávky před obchodním domem, to také brzy učinila a vozy se tak otáčejí na okružní křižovatce před Tescem.
V zastávkách jsou instalovány hliníkové označníky s podsvětlenými jízdními řády, které časově předstihly označník před Komerční bankou u nádraží. Nastolen je tak významný trend přechodu ke kvalitnější večerní a noční informovanosti cestujících, který prosazovala delší dobu i naše pracovní skupina. Že bude tento výrazný počin debutovat právě na nástupní i výstupní konečné zastávce s jednou doplňkovou linkou pro provoz v denním období, čekal asi málokdo.
20. 10. 2006 Před nádražím již po kompletní vozovce a s auty Vladimír Faltus & Adam Skalický
Od dnešního rána slouží motoristům nově zrekonstruovaná Nádražní ulice, kde byl provoz kolem vlakového nádraží otevřen v celé šíři vozovky. Kromě komunálních a senátních voleb tak nový den Budějovicím přinesl i příjemnou změnu pro motoristy, kteří již místo nemusejí v kongescích objíždět. Konečně by tak snad mohly být minulostí nekonečné kolony vozidel blokujících provoz pomalu v celém městě – kolony, blokující také MHD, které jsme museli trpět od začátku července, kdy rekonstrukce začala. V celém novém úseku je prozatím snížena rychlost na 30 km/h a je pravděpodobné, že lze očekávat ještě občasná omezení dopravy, a to až do doby zprovoznění nového obchodního centra s autobuovým nádražím, tedy zhruba do konce tohoto roku. Všechny zastávky MHD před hotelem Grand, Komerční bankou, spěšninami a železniční poliklinikou jsou řešeny formou asfaltových zálivů. Ve směru od viaduktu byly zastávky na nové místo přesunuty až ve 14 hodin, v jejich původních dočasných lokalitách v Žižkově ulici zůstaly již jen dva jízdenkové automaty. Na staronových zastávkách se standardní zámkovou dlažbou jsou instalovány rovněž standardní a nepříliš kapacitní přístřešky a hliníkové označníky, z nichž zatím jen ten u Komerční banky disponuje podsvětlenými jízdními řády, užitečným opatřením pro večerní a noční dobu (noční linky však zastavují jinde).
Ve směru k viaduktu došlo k přesunutí trolejbusových linek 2 a 9 zpět na pravou polovinu ulice. Trolejové vedení bylo ale zprovozněno jen pro linku 2, patrně kvůli nedostatku času v nočních hodinách. Linka 9 je proto dnes provozována autobusy (k autobusové náhradě linek 2 a 9 došlo ze stavebních důvodů ve východní části Nádražní ulice již minulou sobotu). Úprava troleje spočívá v opětovném zprovoznění původní "odstřižené" stopy pro linku 2 přímým napojením na obou koncích bez výhybek. V úseku před křižovatkou u viaduktu byla při úpravě troleje pro linku 2 demontována stará podvěsná výhybka oddělující původní stopy linek 2 a 15, stopy linek 9 a 15 jsou tedy zatím nenapojeny. Stará provizorní stopa vedená v protisměru i provizorní dálkově ovládaná výhybka před viaduktem zůstaly zatím zachovány. Trolejové vedení bude pravděpodobně upravováno o víkendu, a tak se již na nočních linkách objeví autobusy. Očekávána je víkendová náhrada trolejbusů, od příštího týdne by mohlo dojít k obnovení provozu všech trolejbusových linek (tedy včetně doplňkové linky 15). Protože nadále pokračuje výstavba Mercury Center, linky 3, 4, 17 a 104 zůstanou u nádraží vedeny velkým jednosměrným okruhem.
Při rekontrukci došlo k novému uspořádání jízdních pruhů. Vodorovné značení zohledňuje jeden jízdní pruh (bez možnosti předjíždění) směrem od viaduktu a dva směrem k němu. Před nádražní halou je k dispozici odstavný pruh pro taxi a případnou náhradní dopravu za vlaky, pro MHD zbyly bohužel jen původní vzdálenější destinace. Před poštou 2 se nachází několik nových parkovacích míst (zatím neplacených). V opačném směru je před nádražím oproti původním dvma jen jeden jízdní pruh a ten druhý slouží pro zastávky MHD. Pravděpodobně až do otevření obchodního centra nebude fungovat ani podchod, takže je zatím nutné překonat Nádražní ulici pomocí provizorního přechodu u hotelu Grand, který je v dopravní špičce řízen strážníky Městské policie. Z původně zamýšlených eskalátorů u východů z pdchodu pod Nádražní ulicí nejpíš ve většině případů sejde. Světelně řízený přechod u Lannovy třídy bude zachován, mezi oběma oddělenými směry se jinak buduje modré ocelové zábradlí (nepřehlédnutelná bariéra).
13. 10. 2006 Trolejbus 21 už jezdí s cestujícími Adam Skalický
Do českobudějovických ulic vyrazil nově zrekonstruovaný trolejbus Škoda 15Tr ev. č. 21. Po 15 letech věrné služby konečně dostal pořádnou omlazovací kúru. Po včerejších zkušebních jízdách městem byl dnes pokřtěn na lince 3. "Dvacetjednička" pokračuje v sérii velmi zdařilých a líbivých rekonstrukcí a myslím, že běžný cestující ani nepostřehne rozdíl mezi novým trolejbusem a touto vydařenou modernizací. Nezbývá nám, než si přát, aby dopravní podnik pokračoval v modernizování vozidel v takto vysoké úrovni, kterou nám může mnoho měst jen závidět. Ze srdce přeji "21" mnoho šťastných kilometrů bez nehod a hlavně, ať není její první jízda na lince ovlivněna, pro mnoho lidí nešťastným, pátkem třináctého .
13. 10. 2006 Nové semafory na Sadech Vladimír Faltus
Od středy 11. října je v provozu nové světelné signalizační zařízení v centru města v ulici Na Sadech u přechodu pro chodce v místech vyústění Jírovcovy ulice. Řízení se tak dočkalo frekventované místo z pohledu silniční i pěší dopravy. Zde si chodci v poslední době dovolovali často vstupovat do vozovky, jako kdyby měli automaticky přednost, a tak zdržovali silniční přepravu včetně nemalého procenta spojů veřejné dopravy. Trolejbusové linky 2, 3, 9, 14 a 17 projíždějící popisovaným místem mají možnost ovlivnit řídicí program prostřednictvím trolejových senzorů. Tyto kontakty jsou ale umístěny v místech komplikovanějších zastávek s předjízdnými stopami, a tak není zcela jednoduché preferenci trolejbusů vyladit. Občas se proto stává, že i trolejbusu padne červená... Uvedením zařízení do provozu však nebyla ovlivněna silniční doprava nijak výrazně a jistě dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.
Pro usměrnění chodců a jejich lepší navedení na přechod bude brzy instalováno zábradlí po obou stranách vyústění nedaleké ulice U Černé věže do ulice Na Sadech. Předpokládaný termín dokončení instalace zábradlí je listopad tohoto roku, instalaci v nákladech přes půl milionu korun provede s. r. o. Senior. Namísto postupného zklidňování silniční dopravy v centru města spojeného s redukcí zbytné dopravy tak spíše bude silniční doprava vytvářet zřetelnější bariéru vůči svému okolí.
11. 10. 2006 Nádražní ulice bude průjezdná o 2 měsíce dříve Adam Skalický
Rekonstrukce Nádražní ulice v centru města se chýlí ke konci – v noci na 20. října 2006 bude na této důležité českobudějovické tepně zahájen běžný provoz. Stavební práce v hodnotě 65,6 miliónu korun provádí společnost Skanska DS a díky rychlému tempu oprav se doprava do Nádražní ulice vrací dva měsíce a deset dní před plánovaným termínem. Investorem projektu je statutární město České Budějovice. Rekonstrukce a s ní spojená uzávěra Nádražní ulice začala v červenci letošního roku. Práce byly rozděleny do dvou fází. Po dobu oprav byly vyznačeny objízdné trasy a provoz veřejné dopravy v Nádražní ulici byl veden obousměrně vždy jen v jedné polovině vozovky – nejprve v pruzích blíže centru a následně po hotové části. První fáze oprav skončila v září, kdy byla zprovozněna polovina Nádražní ulice. Kromě nezbytně nutné výměny povrchu vozovky zde probíhala také oprava a výměna kanalizačního a vodovodního potrubí včetně přípojek, přeložení sloupů veřejného osvětlení a úprava trolejového vedení. Rekonstrukce zahrnovala i nové chodníky a změnu polohy semaforu. V současné době se silnice připravuje na běžný provoz, jenž bude zahájen o půlnoci z 19. na 20. října. V plném rozsahu se tak na Nádražní ulici vrátí provoz a městská hromadná doprava. Poté budou probíhat ještě drobné dokončovací práce, které si vyžádají jen krátkodobá dílčí omezení. [zdroj: www.budweb.cz]
26. 9. 2006 Od prosince zmizí jedna linka Adam Skalický & Vladimír Faltus
Od celostátní změny jízdních řádů (proběhne v noci z 9. na 10. prosince 2006) bude českobudějovická MHD chudší o jednu linku. Konkrétně půjde o linku 4, která bude dle vyjádření Dopravního podniku na dni otevřených dveří sloučena s linkou 6. "Šestka" bude ze stávající konečné v Kněžských Dvorech prodloužena přes Hrdějovice až na Hosín. Také je pravděpodobné, že nová linka 6 opustí Pražské sídliště.
Hlavní výhodu uvedené změny lze spatřit v odstranění souběhů současných linek 4 a 6 v oblasti Kněžských Dvorů. Nová linka má šanci být posílena a dostat pravidelný takt. To ovšem není zaručeno - záleží na tom, do jaké míry půjde o sloučení linek a do jaké míry spíše o ponechání jedné a zrušení druhé linky. Změna má i nevýhody, a to hned několik. Hrdějovice a Kněžské Dvory ztratí převážnou většinu přímých spojů s nádražím. Několik spojů denně na lince 104, případně železnice z Hrdějovic v rámci IDS je jen slabou útěchou. Velkým problémem bude skloubit požadavky čtyř obcí (Homole, Planá, Hrdějovice a Hosín) a města na jednu linku. Pokud nebude na území města posílena linka dostatečně, bude kvůli požadavkům obcí velmi obtížné nastavit na území města pravidelný takt. Z provozního i ekonomického hlediska budou problémem častá ukončování spojů na hranici města. Dále se lze domnívat, že se jedná spíše jen o změnu bez velkého efektu, kterou mnoho cestujících neocení. Pokud nebude dostatečně zkrácen interval na lince 6, budou cestující spíše naštvaní, neboť nedostanou odpovídající náhradu za to, že MHD "už zase pojede jinak". Celkově lze tedy hodnotit tuto změnu jako nepříliš šťastnou.
Novou linku 6 navrhli pracovníci DP bez našeho zásahu - nesouvisí s námi vypracovanou studií na zavedení moderní městské dopravy, která má šanci být schválena až pro rok 2008. Ve strategii Budějovických trolejbusů (BT) sice figuruje slučování dlouhých úseků souběžných linek do jedné linky, ale do linky kvalitní - frekventované a s pevným intervalem pro určité časové období. Zůstává otázkou, nakolik se pracovníkům Dopravnímu podniku podaří tyto kvalitativní aspekty naplnit přes uvedená úskalí. Strategie BT se však zakládá i na přímém spojení všech městských čtvrtí s centrem města a nádražím, a proto budoucí linka 6 nevyhovuje našemu pojetí.
25. 9. 2006 Jak je to vlastně s linkou 15? Adam Skalický
Pozornějším cestujícím jistě neunikla zajímavá změna. Linka 15 je od 9. září až do ukončení stavebních prací v Nádražní ulici (cca. začátkem listopadu) obsluhována nízkopodlažními autobusy. Důvodem je, že na provizorně přemístěném trolejovém vedení v Nádražní ulici (v úseku mezi zastávkou Nádraží a křižovatkou s Rudolfovskou ulicí) je dle DP nemožné vybudovat hned dvě výhybky za sebou. Čili se musí dočasně obětovat jeden směr a volba padla celkem logicky (jezdí tudy nejméně trolejbusů) na směr Palackého náměstí. To znamená, že linka 15 je obsluhována, opět po několika letech, autobusy.
Jedinou vadou na kráse je, že DP není schopen, z důvodu nízkého počtu volných nízkopodlažních autobusů, zaručit plnou garanci, takže se na patnáctce může objevit i něco s vysokou podlahou. Na třech pořadích v pracovní den a dvou o víkendu jsou přednostně vypravovány Citybusy 201 - 208, ale může se tam objevit i cokoliv jiného, co je zrovna po ruce (viz foto). Úprava trolejového vedení u nádraží je detailněji popsána v aktualitě ze 14. září.
23. 9. 2006 Den otevřených dveří v Dopravním podniku města ČB, a. s. Adam Skalický & Vladimír Faltus
Dnes se v rámci Evropského týdne mobility konal v Dopravním podniku Den otevřených dveří (dále jen DOD). Zpřístupněny byly obě vozovny (trolejbusová v Horní ulici i autobusová v Novohradské) a určitě bylo na co se dívat i ptát a leccos si vyzkoušet. Mezi vozovnami jezdila bezplatná kyvadlová doprava a do města vyjel i historický trolejbus Škoda 9Tr. Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům DP, kteří se podíleli na přípravě velmi pěkného DOD. Také musíme poděkovat svatému Petrovi za hezké slunečné, byť větrné počasí, které k celkové pohodě jistě znatelně přispělo. Účast byla proto dobrá, slušný podíl tvořily rodiny s malými dětmi. Děti si tak získávají příjemný vztah k MHD již v útlém věku...
Na trolejbusové vozovně jsme mohli nakouknout do výpravny, do haly i na odstavnou plochu. Velikému zájmu se těšila možnost usednout za volant zbrusu nového trolejbusu 25Tr ev. č. 64. A kdyby jen usednout – dokonce bylo návštěvníkům umožněno se po vozovně trochu projet, což je nezapomenutelný zážitek. Kdy jindy se vám poštěstí řídit opravdový trolejbus. Ochotní zaměstnanci DP odpovídali četným návštěvníkům na všudypřítomné dotazy, a tak se každý jistě dozvěděl mnoho nového – jak o vozech, tak o samotném provozu. Také jsme si mohli prohlédnout ještě nedokončenou a opět velmi zdařilou rekonstrukci vozu 21. Příští rok by ji měly následovat trolejbusy čísel 36, 31 a 26 - pevně věříme tomu, že minimálně ve stejně vysoké kvalitě. Trochu smutnější pohled byl na vozy, které do provozu v Českých Budějovicích již pravděpodobně zasahovat nebudou. Jedná se o vozy ev. č. 13 a 44, které budou vyřazeny v nejbližší době a velmi brzy poté by je měly následovat bohužel také 01, 08 a 10. Právě u trolejbusu s nejnižším číslem by však nemělo dojít k odprodeji, ale DP by si ho měl zachovat jako muzejní vůz, který dostane původní červeno-krémový odstín z dob zahájení provozu v roce 1991. Jinak nabízela odstavná plocha trolejbusů i zajímavá a velmi hezká překvapení. Někdo si pohrál s linkovými orientacemi, takže i běžně "okoukané" vozy značně přitahovaly pozornost. Tady si přišel na své milovník čísla 6 a tady prozměnu někdo zavzpomínal na již neexistující linky. Mimochodem, u vozu 10 došlo k zajímavé chybě. Vpředu byl označen pouze číslem "1" (stržena nula) a popisek na čelním skle náležel již výše zmiňovanému vozu "01", stojícímu opodál. Díky netrolejbusové lince 15 (důvod popsán 14. září) se ve vozovně vyskytovaly všechny čtyři vozy 21Tr. V samotné hale byly vystaveny všechny typy vozů. Velmi zajímavý výklad o jednotlivých dílech či celých vozech byl pro zájemce samozřejmostí. Odvážnější návštěvníci se mohli na celou halu podívat pěkně shora. Jediné, co nám v trolejbusové vozovně zůstalo utajeno, byl elektrodispečink. Jeho budova je v současné době v rekonstrukci a od roku 2007 by měla zároveň sloužit i pro spojený provozní dispečink trolejbusů a autobusů.
Návštěva autobusové vozovny také stála za to. Na dispečinku nám byl mimo jiné předveden systém sledování vozidel pomocí GPS. Kdo měl zájem, mohl zajít i na konstrukci jízdních řádů. Představeny byly také všechny typy autobusů objevující se každý den v provozu. Aby toho nebylo málo, nechyběla ani malá výstava rozřezaných sedáků z autobusů, které jsou bohužel každodenním problémem. Pokud však někdo očekával, že ve vozovně uvidí velké množství autobusů, tak byl nejspíš hodně zklamán. Kvůli tomu, že si společnost Bank Austria Creditanstalt na dnešek objednala téměř 20 autobusů na převážení Vídeňanů po Jihočeském kraji, nezbylo v autobusové vozovně příliš mnoho vozidel.
22. 9. 2006 Den bez aut v Českých Budějovicích Adam Skalický
Dnes, 22. září, došlo k uzavření náměstí Přemysla Otakara II. mezi 8. a 16. hodinou pro veškerou dopravu. Paradoxně bylo náměstí (alespoň podle dopravních značek) uzavřeno i cyklistům! Během dne probíhaly na náměstí různé akce (a to nejen s dopravní tématikou), jak pro mládež, tak i pro dospělé. Kromě dopravy se hovořilo například i o třídění odpadu, či jiných ekologických problémech. Neméně zajímavý byl výstup na Černou věž a pohled dolů na náměstí, které dnes zcela výjimečně nebylo znetvořeno mnoha parkujícími automobily. Mimo jiné dnes městem projížděla skupinka cyklistů a upozorňovala na značné nedostatky na českobudějovických cyklostezkách, které občas zcela nesmyslně vyústí na obyčejný chodník nebo na přechod pro chodce. Škoda jen, že se dnes po městě neprojel na kole nikdo ze zastupitelů radnice. Alespoň já tedy nikoho v "průvodu" nepotkal. Pokud jde o samotnou MHD, tak připomínáme, že u příležitosti Dne bez aut se zítra (23. září) koná v dopravním podniku jako již po několikáté Den otevřených dveří, a také dopravní podnik spolu s magistrátem uspořádal soutěž o jízdenky. Obojí viz předchozí aktuality.
Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. Akce má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Do akce Den bez aut je zapojeno kolem 1400 měst. Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již na konci padesátých let, kdy si lidé začali uvědomovat, že automobilismus významně snižuje kvalitu života ve městě. S tím souvisí například kniha Jane Jakobsové o městském plánování "Death and Life of Great American Cities" (1961). V roce 1974 (během ropné krize) probíhají ve Švýcarsku čtyři neděle bez aut. Podobnou akci uspořádala NDR v roce 1981 a postupně následují i další města a akce. Na českém území se uskutečnil první Den bez aut dne 15. listopadu 1991 jako reakce na výzvu nizozemské organizace European Youth Forest Action. Od roku 1995 pořádá Den bez aut organizace Děti Země. Zásadní Den bez aut proběhl dne 22. září 1998 ve Francii. Postupně se z něj stala evropská (rok 2000) a poté (od roku 2001) mezinárodní iniciativa Evropské komise. Od roku 2002 je tento Den bez aut součástí Evropského týdne mobility (ETM), který probíhá od 16. do 22. září. Evropský týden mobility je pro letošek ve znamení celoevropského tématu "Chraňme klima Země". V týdnu od 16. do 22. září 2006 probíhaly jednotlivé akce věnující se tomuto tématu na základních a mateřských školách, ve spolupráci s podnikateli, občany a Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeiou. Bližší info na stránkách akce, odkud také pocházejí některé tyto informace.
22. 9. 2006 Soutěž o jízdenky MHD Adam Skalický
Obyvatelé města a přilehlého okolí mají možnost soutěžit o jízdenky na MHD s platností až na jeden rok. Každému obyvateli ČB byl do schránky dodán propagační leták obsahující jednak upozornění na Evropský týden mobility a jednak i formulář na soutěž o volné jízdenky. Soutěž spočívá v nalepení jízdenky projeté v době od 22. září do 13. října do formuláře a odevzdání v předprodejním místě dopravního podniku. Držitelé časových kupónů platných v době akce jsou do losování zařazeni automaticky. Slosování za účasti notáře proběhne 16. října. Ze strany DP a města ČB se jedná o pozitivní a vstřícný krok a lze na to říci jediné – jen tak dál!
22. 9. 2006 Posunuta i zastávka Jihočeská univerzita Vladimír Faltus
V souvislosti s výstavbou parovodu na sídlišti Šumava (viz aktualita níže) je v Branišovské ulici upravována i nástupní hrana zastávek MHD. Kromě již zmíněné zastávky Vysokoškolské koleje je dočasně posunuta také zastávka Jihočeská univerzita ve směru z centra, zhruba o 15 metrů vpřed.
20. 9. 2006 Dočasné přesunutí zastávky Vysokoškolské koleje Adam Skalický
Od dnešního dne (tj. středa 20. září) dochází k dočasnému přesunutí zastávky Vysokoškolské koleje. Náhradní zastávka pro směr z centra se nachází cca. 50 metrů před trvalou zastávkou. Důvodem jsou práce na výstavbě parovodu v okolí zastávky, které by znemožňovaly bezpečný pohyb cestujících. Jízdní řád pro linky 3, 7, 15, 41 a 53 je beze změn.
15. 9. 2006 111 let Budvaru a historický trolejbus Vladimír Faltus
Zítra (v sobotu 16. září) se v areálu Budějovického Budvaru uskuteční oslava 111 let od založení tohoto světoznámého pivovaru. Na mimořádnou akci bude zajišťovat přepravu i historický trolejbus 9Tr v trase Nádraží - Mariánské náměstí - Budvar. V loňském roce, kdy se 9. října slavilo 110. výročí, jezdil vyzdobený trolejbus 9Tr v barvách Budvaru ve stejné trase. Po totální výluce trolejbusů o minulém víkendu bude tento víkend provoz v plném rozsahu elektrické trakce zachován.
14. 9. 2006 Nádražní: Přesun z východu na západ zrušil trolejbusovou patnáctku Vladimír Faltus
Rekonstrukce přednádražního prostoru pokračuje. Po dokončení západní poloviny Nádražní ulice sem byl od pondělí 11. září přesunut provoz a započala rekonstrukce části východní. Provoz mezi viaduktem a Průmyslovou ulicí je nadále povolen pouze veřejné dopravě, IZS a dopravě na zvláštní povolení magistrátu. Zastávky MHD a ČSAD zůstávají přesunuty za roh do Žižkovy ulice, před Komerční bankou a před hotelem Grand jsou ale již osazeny nové označníky. Zastávky MHD u spěšnin a železniční polikliniky jsou přesunuty na panely do poloviny vozovky. Rekonstrukce Nádražní ulice potrvá nejdéle do konce roku, zhotovitelem stavby je firma Skanska a Swietelsky. Ačkoli trvá uzavírka Nádražní ulice pro většinu běžného provozu již delší dobu, světelná signalizace na křižovatce u provizorního autobusového nádraží zůstává zatím stále v provozu (dle plných intenzit v Nádražní).
V souvislosti s přesunem provozu na opačnou stranu komunikace muselo být během víkendu (9. a 10. září) upraveno trolejové vedení. Došlo tak k dalšímu totálnímu nahrazení trolejbusů autobusy, aby mohli pracovníci DP provést příslušnou montáž. Trolejová stopa od Rudolfovské k Žižkově ulici je vrácena zpět do původní trasy, zachována je výhybka "Lannova" s odstřiženou levou stopou. V opačném směru je u železniční polikliniky odstřižena trolej před výhybkou a propojena do protisměrné stopy (zde odstřižen zbytek vedoucí do Průmyslové). Protisměrná stopa se využívá v celém úseku před nádražím. Pokračování za Lannovou třídou však není napojeno zpět do stopy linek 2 a 15, ale v prostoru kolem pošty je natažena nová trolej v protisměru a před křižovatkou u viaduktu je instalována nová dálkově ovládaná rychloprůjezdná(!) výhybka Electroline zaústěná pouze do stop linek 2 a 9. Linka 15 je tímto dočasně na několik měsíců převedena do autobusové trakce. Staré stopy zůstávají od ŽP až ke křižovatce u viaduktu zachovány a odpojeny od napájení.
Kdyby však za Lannovou třídou směrem k viaduktu byla doleva posunuta původní stopa linek 2 a 15 společně s původní výhybkou za poštou a následně odbočena vrbenská trať dočasně podvěsnou proudovou výhybkou, mohl být zachován trolejbusový provoz na všech linkách. Toto opatření by si vyžádalo i méně práce a žádné nové vedení.
5. 9. 2006 Akce MHD zdarma Vladimír Faltus
Včera, v pondělí 4. září, v první školní den, jsme zdarma mohli využít služeb dopravního podniku. Magistrát spolu s DP vyšel cestujícím vstříc z důvodu těžké dopravní situace způsobené rekonstrukcí vozovek, ve snaze alespoň částečně zmírnit skokový nárůst provozu. Spousta cestujících svezení zdarma přivítala. V drtivé většině se však jednalo o pravidelné cestující, informované hlášením z vozidel na konci prázdnin. Informační kampaň byla totiž nevýrazná směrem k automobilistům či lidem nevyužívajícím MHD o prázdninách. Navíc byl ponechán provoz označovacích zařízení ve vozidlech, a tak dojmy některých neinformovaných cestujících po následném zjištění akce byly zcela opačné.
4. 9. 2006 Nový trakční úsekový dělič na Mariánském náměstí Vladimír Faltus
Během uplynulého víkendu (2. a 3. září) byl do trolejové sítě instalován nový trakční úsekový dělič na Mariánském náměstí v křižovatce s ulicí 28. října. Ten umožňuje vypnout trať na Sadech při zachovaném obousměrném provozu v úseku Husova - Pražská. Místo bylo již několik měsíců na inovaci připraveno osazením přímých svorek na převěsu mezi stožáry a posunutím obloukových o několik metrů. Pro instalaci byla využita možnost odpojení sítě, neboť veškeré trolejbusové linky byly nahrazeny autobusy kvůli stavebním pracím v Nádražní ulici.
2. 9. 2006 Blíží se den otevřených dveří DP Vladimír Faltus
V sobotu 23. září se opět v rámci Evropského týdne mobility (včetně Dne bez aut v pátek 22. září) uskuteční den otevřených dveří dopravního podniku. Otevřené budou obě vozovny, mezi nimiž bude opět zajištěna kyvadlová doprava. Po městě by měl jezdit také historický trolejbus.
25. 8. 2006 Nová preference MHD u kasáren? Vladimír Faltus
V pátek 18. srpna byla zprovozněna rekonstruovaná světelná signalizace s dynamickým řízením na křižovatce ulic Husova, Oskara Nedbala, Evžena Rošického a Jaromíra Boreckého. Díky nově instalovaným předsazeným návěstidlům v ulici Oskara Nedbala bylo možné do světelné signalizace začlenit i páté rameno (ulice Rošického s doposud komplikovaným výjezdem bez přednosti v jízdě). Kromě toho je zaveden i na místní poměry nový typ preference MHD, umožňující samostatný výjezd trolejbusu či autobusu ze zastávky v ulici Oskara Nedbala do volného prostoru před Husovou ulicí. Signál pro MHD zde tvoří speciální "tramvajové" návěstidlo, které se v Českých Budějovicích objevilo nově po delší odmlce (někteří vzpomenou např. na křižovatku "U Parku"). Volný signál pro MHD je k dispozici až třikrát během jednoho cyklu, a to v případě pasivní detekce vozidel v zastávce. Nejedná se o absolutní preferenci (umožňující signál volno ihned po zavření dveří).
O co byl návrh preference lepší teoreticky, o to horší je jeho praktická realizace. Samostatný BUS pruh před zastávkou není dostatečně dlouhý (ca. 60 m), a tak při větší délce kolony v ulici Oskara Nedbala jsou její součástí i vozidla MHD. Přidání speciálních signálů pro MHD (které může vyvolat i jiné vozidlo po najetí do zastávky), další fáze pro páté rameno křižovatky, k tomu zrušení zvláštního signálu pravého odbočení při jízdě od Výměníku - to jsou hlavní příčiny očekávaného razantního snížení propustnosti křižovatky. Důsledkem jsou delší kolony, často spojené s opětovným zdržením MHD. Již po logické úvaze je zřejmé, že hlavní přepravní proud (Výměník - Oskara Nedbala) by neměl být zajišťován pro každý směr v jiném čase. Situaci lze částečně zlepšit laděním signálního programu (zohlednění intenzit a minimalizace mezičasů) a přidáním signálu pravého odbočení od Výměníku. Právě pro toto odbočení byl konečně vyhrazen samostatný jízdní pruh, vozidla si zde již nemusejí pomáhat dvěma řadami v jednom jízdním pruhu. Dodejme, že z obou směrů Husovy ulice jsou pro trolejbusy instalovány trolejové kontakty s pravděpodobným vlivem na řízení SSZ (viz další křižovatky ve městě). Můžeme přemýšlet, zda jsou investované téměř čtyři miliony korun využity účelně. Chystané propojení ulic Milady Horákové a Strakonická totiž výrazně odlehčí rekonstruované křižovatce a preference MHD v této lokalitě bude spíše luxusem. V každém případě se ale jedná o průlomový počin v oblasti preference MHD, který, doufejme, bude výše uvedenými opatřeními vylepšen a časem přinese i lepší řešení na dalších místech sítě.
Aktualizace: Signál pravého odbočení z Husovy ulice do ulice Oskara Nedbala byl skutečně později doplněn a signální program upraven, tak se situace stala již o poznání lepší.
23. 8. 2006 Všechny letošní Citelisy dodány Vladimír Faltus
Včera, v úterý 22. srpna, se v autobusové vozovně objevily i 3 poslední letošní autobusy Citelis Irisbus. Vozy budou označeny čísly 164 až 166 a završují tak letošní dodávky autobusů a trolejbusů budějovického dopravního podniku. Letos bylo dodáno celkem 6 těchto autobusů a spolu s pěti trolejbusovými "sourozenci" Škoda 25Tr Irisbus stejného vzhledu omladilo budějovický vozový park celkem 11 vozidel. Stejné přírůstky kloubových vozidel plánuje magistrát i do následujících let. Standardní autobusy ani trolejbusy letos pořízeny nebyly a u sólo trolejbusů se s objednávkami zatím do budoucna ani nepočítá.
5. 8. 2006 Zahájen také provoz nových autobusů Vladimír Faltus
Na konci tohoto pracovního týdne přivítala linka 8 první dva kloubové autobusy Citelis Irisbus dodané v romto roce. Ve čtvrtek 3. srpna vyjel na třetí pořadí první letošní Citelis (ev. č. 161), o den později na garantovaný nízkopodlažní kurs stejné linky i druhý Citelis (ev. č. 162). Celkem byla zatím dodána tři vozidla, která jsou v Českých Budějovicích od 28. července (ev. č. 161 až 163). Letošní objednávka sestává z šesti kusů, zbývající tři kusy budou dodány během měsíce srpna.
28. 7. 2006 Zahájení provozu nově dodaných 25Tr Vladimír Faltus
Včera, ve čtvrtek 27. července, začal provoz letos dodaných nových vozidel Škoda 25Tr (ev. č. 61 až 65). Vůz ev. č. 61 jezdil na třetím pořadí linky 15, ev. č. 64 na lince 2 a ev. č. 65 na šejdrovém pořadí linky 17. Vedle nových vozů se i na dalších linkách objevovali jejich loňští kolegové. Vůz 61 však nedojezdil pro poruchu kompresoru v zastávce Jana Buděšínského. Poslední vůz ev. č. 65 byl do Českých Budějovic dopraven až 20. července, tedy zhruba měsíc po dodání ostatních čtyř vozidel (viz červnové aktuality). Vyjetím nových 25Tr skončilo vypravování vozů 21Tr na třetí pořadí patnáctky, které bude pravděpodobně obsazovat vždy jeden z vozů 25Tr. Do příštích let naplánoval magistrát pořizování vždy pěti nových vozidel 25Tr ročně.
25. 7. 2006 Selské slavnosti v Holašovicích Robert Mach
Tak, jako každý rok, i o uplynulém víkendu (22. a 23. července) zajišťoval Dopravní podnik ve spolupráci s ČSAD Jihotrans dopravu na Selské slavnosti v Holašovicích. Doprava byla zajištěna dvěma linkami. První v trase: Nádraží - Branišov - Dubné - Čakov - Jankov - Holašovice, druhou v trase: Nádraží - Litvínovice - Třebín - Lipí - Čakovec - Jankov - Holašovice. Na obou linkách byly v průběhu dne nasazeny vždy dva vozy, po jednom od každého dopravce.
24. 7. 2006 Výměna výhybek u Strakonické Vladimír Faltus
Během uplynulého víkendu (22. a 23. července) došlo opět k totální výluce trolejbusů. Důvodem byla výměna některých tahových výhybek na křižovatkách Strakonické ulice s ulicemi Pražská a Husova. Další část původních tahových výhybek Esko je tak nahrazena rychloprůjezdnými tahovými výhybkami Electroline. Výluky trolejbusů se využilo i v prostoru křižovatky u viaduktu, kde proběhly výkopové práce.
10. 7. 2006 Výluka v Nádražní ulici začala Robert Mach
V sobotu 7. července započala dlouho očekávaná a obávaná uzavírka Nádražní ulice z důvodu její kompletní rekonstrukce. Ulice byla uzavřena pro veškerou dopravu s výjimkou MHD, regionálních linek, vozidel IZS a dopravy na zvláštní povolení magistrátu. Zastávky MHD před KB a před hotelem Grand byly přesunuty za roh, do Žižkovy ulice. Provizorní výstupní zastávka regionálních linek byla přesunuta tamtéž. Provoz je nyní veden od viaduktu v protisměru, a aby byl umožněn bezproblémový provoz trolejbusových linek, došlo o minulém víkendu k totálnímu nahrazení trolejbusů autobusy a pracovníci DP provedli montáž trolejbusové stopy do protisměru. Rekonstrukce Nádražní ulice potrvá do prosince, zhotovitelem stavby je firma Skanska a Swietelsky. I když se uzavírkou úseku v Nádražní ulici výrazně snížily intenzity dopravy, světelná signalizace na křižovatce u provizorního autobusového nádraží zůstává v nezměněném provozu.
7. 7. 2006 Ev. č. 28 již po GO Robert Mach
V tomto týdnu započaly zkušební jízdy vozu 15Tr10/7 ev. č. 28 (v. č. 11886, rok výroby 1991), na kterém probíhala v posledních měsících generální oprava. Vůz, stejně jako čtyři předešlé, obdržel novou výzbroj s prvky IGBT. Ač se to nezdá, ev. č. 28 se stalo již 17. trolejbusem, který prošel v dílnách TÚ DPmČB generální opravou.
7. 7. 2006 21Tr ev. č. 45 na lince 9 Robert Mach
Protože se tento týden "nedostává" vozů 25Tr, došlo v tomto týdnu již k druhému vypravení vozu 21Tr na garantované nízkopodlažní pořadí linky 9, které je za normálních okolností obslouženo právě vozem 25Tr. Fotografie v úvodu nám dokumentuje tuto dopravní abnormalitu na konečné v Suchém Vrbném. Pro zajímavost uveďme, že stejný trolejbus 21Tr, ev. č. 45, se na lince 9 objevil již také 17. března tohoto roku, kdy nahrazoval porouchaný vůz 25Tr ev. č. 59.
29. 6. 2006 Vltavské trolejbusové linky na Máji Vladimír Faltus
Dnes po 11. hodině došlo ke stržení trolejového vedení ve Strakonické ulici před křižovatkou s Husovou ulicí na sídlišti Vltava. Jeden z trolejových vodičů se vytrhl z tahové výhybky a spadl na zem po průjezdu trolejbusu ev. č. 34 na lince 9. Na místě zasahovala věžka DP, zhruba za hodinu byl problém odstraněn provizorním zásahem. Kvůli vzniklé situaci uvízly pouze dva další trolejbusy, ostatní již byly odkloněny. Vznikla tím i zajímavá situace, kdy musely být linky 9, 14 a 15 dočasně ukončeny na Máji.
29. 6. 2006 Výluka v Nádražní již klepe na dveře Robert Mach
Dnes se v Žižkově ulici objevily přenosné dopravní značky "zákaz zastavení" s dodatkovými tabulkami, jež řidičům osobních aut oznamují, že od 7. května zde budou zřízeny zastávky MHD a ČSAD. K tomuto dni dojde ke zrušení stávajících zastávek MHD u Grandu a u KB a navíc budou zrušeny i výstupní zastávky regionální dopravy. Důvodem je zahájení kompletní rekonstrukce Nádražní ulice. Od úterý 22. července je uzavřen i podchod před vlakovým nádražím.
29. 6. 2006 Další dvě 25Tr již v ČB Robert Mach
Počátkem týdne dorazily do Českých Budějovic další dva vozy Škoda 25Tr Irisbus. První, ev. č. 63 dorazil v pondělí 26. června, druhý, ev. č. 64 pak v úterý 27. června. Zbývá tak pouze vůz ev. č. 65, který by měl dorazit počátkem příštího týdne. Všechny nově dodané vozy jsou zatím neprovozní. Minimálně vůz ev. č. 63 již obdržel všechny polepy, což je patrné z fotografie.
22. 6. 2006 Další 25Tr dorazily Robert Mach
Dnes, přibližně v půl osmé ráno, dorazily na budějovické nákladové nádraží první dva vozy Škoda 25Tr Irisbus z letošní pětikusové dodávky. Vykládka probíhala Tatrou DP okolo poledne. Vozy výrobních čísel 891/SE3190 resp. 893/SE3191 velmi pravděpodobně obdrží ev. č. 61 a 62. Zbylé tři vozy jsou již dokompletovány v Plzni a do Českých Budějovic dorazí v nejbližších týdnech.
21. 6. 2006 25Tr po delší době na lince 15 Robert Mach
Dnes byl na linku 15 zcela výjimečně vypraven trolejbus Škoda 25Tr Irisbus ev. č. 58. Jedná se teprve o třetí nasazení tohoto typu trolejbusu na této lince. Tuto dopravní nevšednost můžete shlédnout na připojené fotografii.
21. 6. 2006 Blížící se konec jedné z "památek" Robert Mach
Již měsíc probíhá celková rekonstrukce Jubilejní ulice, která prochází městskou částí Nemanice a spojuje ji s obcí Hrdějovice. Z hlediska historie městské dopravy je tato ulice významná tím, že do 31. 8. 1998 byla touto ulicí vedena autobusová linka č. 4 (tehdejší trasa: Srubec - Nádraží - Nemanice - Hrdějovice). V této ulici se nacházela obousměrná zastávka Jubilejní, která byla po přetrasování linky 4 zrušena bez náhrady a obousměrná zastávka U Školy, která byla přesunuta k místní škole, na silnici přicházející od Kněžských Dvorů (Školní ulice), a která byla přejmenována na Hrdějovice, U Školy. Vzhledem k pokračující rekonstrukci Jubilejní ulice zde již nenalezneme pozůstatky po zastávce Jubilejní a v brzké době zcela zmizí i původní zastávka U Školy, která je zdokumentována na fotografiích doslova "za minutu dvanáct".
14. 6. 2006 Vozy 07 a 43 v Szegedu Robert Mach
Od pracovníka oddělení konstrukce jízdních řádů, szegedského DP pana Dénese Balázse, se nám podařilo získat několik informací a fotografií bývalých budějovických vozů Škoda 15Tr07/7 ev. č. 07 a 21Tr ev. č. 43. Vůz ex ev. č. 07 obdržel v Szegedu ev. č. T-618. Po dodání na něm byla provedena střední oprava, kdy došlo k výměně zkorodovaných plechů, odstranění stahováků sběračů, opravě původních sedaček, dosazení dalších panelů BUSE a nalakování vozu do barev szegedského DP. Vůz ex ev. č. 43 obdržel ev. č. T-801 a stal se již třetím vozem tohoto typu v Szegedu (vůz T-800 byl dodán Škodou Ostrov, vůz T-810 je později zakoupený druhý prototyp 21Tr). Kromě nátěru na něm nebyla provedena zatím žádná změna, tedy ani původně avizované dosazení nové výzbroje Cegelec.
9. 6. 2006 Zkušební jízdy další 25Tr v Plzni Robert Mach
V ulicích Plzně probíhají v těchto dnech zkušební jízdy prvních vozů 25Tr z letošní pětikusové dodávky. Snímky jednoho z vozů 25Tr (patrně budoucího ev. č. 61) nám zaslal Jan Šlehofer, za což mu tímto děkujeme.
8. 6. 2006 Ev. č. 127 po GO již v provozu Robert Mach
Karosa B741.1922 ev. č. 127 z roku 1995 prodělala v posledních měsících generální opravu a v tomto týdnu vyjela poprvé do provozu s cestujícími, dnes ji bylo možné zastihnout na lince 19. Oproti předchozím GO vozů B741 se na tomto voze vyskytlo několik nových prvků. Interiér byl barevně sjednocen s novými vozy a s posledními GO trolejbusů. Nutno poznamenat, že je velmi zdařilý. Nově aplikovaným prvkem je část podlahové krytiny v prostoru pro kočárky a invalidní vozíky, kde jsou ve žlutém čtverci o rozměru ca 2 x 1,5 m zobrazeny piktogramy kočárku a invalidního vozíku. Zbytek podlahy je modrý. Zajímavou novinkou je dosazení vnější signalizace zavírání dveří podle provedení na nových vozech. Oproti nim však vnější osvětlení svítí vždy po otevření dveří.
29. 5. 2006 Návrhy nových nátěrů pro vozidla MHD Robert Mach
  
Každý příznivce budějovické městské dopravy se jistě někdy zabýval tím, jaký nátěr by jinak bílým vozům slušel nejvíce. Připravili jsme tři návrhy městských barev pro trolejbusy, které by šly pochopitelně aplikovat i na autobusy. Při návrhu jsme vycházeli ze základních barev znaku městského dopravního podniku - červené a modré, které doplňuje barva bílá. Samozřejmostí je i zobrazení znaku DP na vozidlech, který by případně šel doplnit i znakem města. Součástí této "aktuality" je i malá anketa. Její výsledek sice nátěr na vozech MHD nezajistí, ale kdo ví, třeba tomu napomůže. Takže, jaké kombinaci dáváte přednost?
29. 5. 2006 Nový přístřešek pro cestující Robert Mach
Na zastávku regionálních linek "České Budějovice, Geodézie" byl v uplynulých dnech instalován zcela nový přístřešek pro cestující od firmy TSE, s jejímiž výrobky se denně mohou setkávat i cestující městské dopravy. Jedna z nejvýznamějších zastávek regionálních linek v centru města tak konečně získala odpovídající mobiliář a cestující tak po desetiletích již nemusejí moknout.
29. 5. 2006 Jako houby po dešti... Robert Mach
Jako houby po dešti. Přesně toto rčení nejlépe vystihuje nynější rychlost výstavby nového dopravně-obchodního centra Mercury. V posledních ca. dvou týdnech pokročila stavba již do úrovně terénu a velmi rychle pokračuje výstavba přízemních prostor. Z již postavených částí si člověk velmi snadno představí budoucí rozsah této stavby. V souvislosti s novým dopravně-obchodním centrem je vhodné se zmínit o rozhodnutí Rady města z minulého týdne. Rada města schválila s definitivní platností netrpělivě očekávanou rekonstrukci Nádražní ulice. Rekonstrukce bude zahájena již počátkem června a zkončit by měla v říjnu tohoto roku, tedy měsíc před dokončením nového centra Mercury. Cílem rekonstrukce je zatraktivnění celého přednádražního prostoru. Celá rekonstrukce si vyžádá doslova železné nervy od všech účastníků silničního provozu.
28. 5. 2006 Další výluka trolejbusové dopravy Robert Mach
O tomto víkendu, ve dnech 27. a 28. května, probíhala další z letos plánovaných výluk trolejbusové dopravy. Důvodem je opět další etapa modernizace řízení nejstarších měníren z roku 1990. Výluky bylo navíc využito i pro údržbu trolejového vedení, která není za normálního provozu možná. Výluka započala již pátečním výjezdem nočních linek.
12. 5. 2006 Nedělní "výluka" Robert Mach
Podle informací, které byly zveřejněny na stránkách DP, dojde v něděli 14. května okolo 16. hodiny k úplnému zastavení provozu městské dopravy v úseku Senovážné náměstí - Náměstí Jiřího z Poděbrad bez jakékoliv náhrady! Důvodem takto drastického opatření je dojezd jedné z etap známého Závodu Míru. Po odjezdu závodníků by měl být provoz normálně obnoven. Vyloučení provozu se dotkne linek 2, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 a 19, z toho 2, 14 a 15 trolejbusových.
8. 5. 2006 Výluka trolejbusové dopravy Robert Mach
V sobotu 6. května a v neděli 7. května probíhala na všech trolejbusových linkách úplná výluka, takže všechny trolejbusy byly nahrazeny autobusy. Důvodem výluky byla jedna z etap modernizace řízení tří nejstarších měníren, která bude i nadále pokračovat. Úplné výluky bylo využito navíc i pro montáž nové rychloprůjezdné výhybky Elektroline poblíž sídla HZS na Pražské třídě, která zde nahradila nevyhovující tahovou výhybku. V brzké době by mělo dojít k výměně výhybek v ulici Na Sadech, taktéž za rychloprůjezdné výhybky Elektroline. Menší rekonstrukce se dočká trolejové vedení u kasáren ve Čtyřech Dvorech. Výměny si kladou za cíl co možná nejvíce zrychlit trolejbusový provoz.
2. 5. 2006 15 let od obnovení trolejbusů v Českých Budějovicích Robert Mach
Dnes, dne 2. května 2006, je tomu přesně 15 let od onoho slavnostního okamžiku, kdy se po ulicích Českých Budějovic rozjely již potřetí trolejbusy. Svůj provoz zahájily na linkách 14 (Sídliště Vltava - Výstaviště - Nádraží) a 17 (Sídliště Máj - Výstaviště - Nádraží). Skupina Budějovické trolejbusy při této příležitosti uspořádala ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice vzpomínkovou jízdu, která byla určena široké veřejnosti. Na historickou jízdu byl přistaven trolejbus Škoda 9Tr28HT ev. č. 12. Projeta byla nejdříve trasa původní linky 17 v úseku Nádraží - Výstaviště - Sídliště Máj, poté se trolejbus přesunul na sídliště Vltava, odkud byla projeta trasa původní linky 14, tedy úsek Sídliště Vltava - Výstaviště - Nádraží. Jako bonus, a jako tichá vzpomínka na druhé trolejbusové období, byla nakonec projeta ještě trasa Nádraží - Suché Vrbné. Ze Suchého Vrbného se "devítka" vydala přes Palackého náměstí zpět do vozovny, poslední cestující vystoupili v zastávce Družba - IGY. Po celou dobu se akce těšila velkému zájmu cestujících, kterým byly rozdávány informační letáčky se základními informacemi o trolejbusové historii v našem městě, samozřejmostí byly i pamětní jízdenky. Více v samostatné reportáži.
27. 4. 2006 Legendární Orient Expres v Českých Budějovicích Robert Mach
Tato aktualita sice není ze světa budějovické městské dopravy, ale pro svoji výjimečnost si zde jistě zaslouží své místo. Dnes, krátce po čtvrt na čtyři odpoledne, dorazil na českobudějovické nádraží nejslavnější vlak světa, legendární Orient Expres. Tento vlak navštěvuje každý rok několikrát naše hlavní město, kam ovšem jezdí za normálních okolností přes Brno a zpět se vrací přes Plzeň. Vzhledem k výlukám na povodní poškozených rakouských tratích však musel jet objízdnou trasou přes České Velenice, Borovany a České Budějovice do Plzně, odkud se vydal do Prahy. Legendární vlak, známý též z neméně proslulého románu Agáty Christie, dorazil na budějovické nádraží ve složení sedmnácti přepychových vagónů, tažen dvojicí motorových lokomotiv řady 749. Vzhledem k nutnosti přepřáhnout motorové lokomotivy za elektrickou zde stanicoval ca. 20 minut. [foto 2] [foto 3] [foto 4] [foto 5]
8. 4. 2006 Výstava Mobil Salon Robert Mach
Ve dnech 7. až 9. dubna 2006 se na českobudějovickém výstavišti konal další ročník výstavy Mobil Salon. Tak, jak tomu bylo i v předchozích letech, ani letos nemohl chybět prezentační stánek DP, který byl letos patrně nejbohatší za poslední léta. Na pronajaté ploše představil dopravce trolejbusy 9Tr28HT ev. č. 12, 25Tr ev. č. 59 a autobusy Solaris Urbino 15 ev. č. 154 a Citelis 18 m ev. č. 157. Nechyběla ani vozidla technická. Návštěvníci mohli shlédnout věž pro údržbu trolejového vedení Renault a nový, letos dodaný servisní vůz trolejbusů značky Peugeot Boxer.
7. 4. 2006 Začátek konce "čoček"? Robert Mach
V souvislosti se zavedením nové účelové autobusové linky 41 došlo na všech původních zastávkových označnících na trase této linky k výměně klasických smaltovaných "čoček" za nové potištěné kovové tabulky, na kterých jsou čísla ponovu nalepena (viz foto). Mimo označníky v trase linky 41 postihla tato výměna i všechny sloupky u nádraží. Dopravní podnik tak zřejmě reaguje na četné krádeže smaltovaných cedulek, jejichž výroba je značně nákladná. Nové tabulky jsou spíše krokem zpět. Velikost čísel je naprosto nevyhovující, oproti starým "čočkám" jsou čísla pouze na jedné straně a čísla nočních linek nejsou od ostatních nijak odlišena. Je více než pravděpodobné, že postupem času dojde k dalšímu nahrazování, podle toho, jaká bude zásoba starých čísel.
7. 4. 2006 Zahájení provozu linky 41 Robert Mach
Dne 6. dubna 2006 došlo k zahájení provozu na nové účelové autobusové lince označené číslem 41. Linka spojuje nově vybudovaný hypermarket TESCO ve Čtyřech Dvorech s významnými obytnými celky našeho města a s nádražím. Vedení této linky je v Budějovicích novinkou, neboť jde o linku okružní. Výchozí zastávkou je nová zastávka TESCO. Odtud pokračují vozy Boreckého ulicí přes starou zástavbu Čtyř Dvorů na okraj sídliště Máj, odtud přes sídliště Šumava, výstaviště, Poliklinku Sever, nádraží, Palackého náměstí, Strakonickou a sídliště Vltava Boreckého ulicí zpět k TESCU. Jelikož ale došlo k protestům ze strany obyvatel Boreckého ulice, je linka v opačném směru vedena od TESCA rovnou na zastávku Voříškův Dvůr, odkud dále pokračuje po své trase s tím, že opět vynechává Boreckého ulici a zpět k TESCU jede přes sídliště Vltava. Linka je obsluhována jedním vozem dopoledne, ke kterému se odpoledne přidává vůz druhý. V obou případech jde o přejezdy z jiných linek. Na kurz 1/41 přejíždí vůz z posilového pořadí linky 10 a na kurz 2/41 přejíždí vůz z kurzu 3/13. Provozní dotaci na linku hradí v plné výši hypermarket TESCO. V první den provozu byla linka obsloužena vozy 214 a 273. Vzhledem ke skutečnosti, že příjezdová komunikace k novým zastávkám u hypermarketu nebyla ke dni zahájení provozu dokončena, otáčejí se vozy na provizorní konečné ca. 200 m od nových zastávek.
27. 2. 2006 Garantované bezbariérové spoje i na linkách s kloubovými vozidly Vladimír Faltus
Od včerejšího dne, neděle 26. února, jsou zavedeny nové garantované bezbariérové spoje i na vybraných linkách s kloubovými vozidly. V kapesních jízdních řádech jsou tyto spoje již vyznačeny, neboť se s nimi počítalo ode dne vyhlášení. Zavedení bylo možné díky nákupu prvních nízkopodlažních kloubových trolejbusů Škoda 25Tr a nízkopodlažních kloubových autobusů Citelis Irisbus. U trolejbusů se týká linek 2 a 9 (po jednom garantovaném nízkopodlažním pořadí), u autobusů linek 1 (2 pořadí), 8 a 19 (po 1 pořadí).
Z trolejbusových linek nebyla kupodivu vybrána nejfrekventovanější linka 3, zatímco u linky 9 jsou již obě koncové spádové oblasti (sídliště Vltava i Suché Vrbné) obsluhovány jinými nízkopodlažními spoji na linkách 10, 13 a 15. Zároveň došlo i k úpravě jízdních řádů na linkách 2, 11 a 104. Jedná se však pouze o drobnosti týkající se několika konkrétních spojů (časový posun, prodloužení, zkrácení).
3. 1. 2006 Sněhová kalamita na točně Máj Vladimír Faltus & Adam Skalický
Sněhová nadílka na jihu Čech občas ochromuje okrajové úseky MHD na okolních kopcích, především na severu a východě města. Dnes však napadlo v Českých Budějovicích tolik sněhu, že se to projevilo i v samotné jihočeské metropoli na jinak bezproblémových úsecích. Podle dostupných informací byla v ranních hodinách točna Máj - Antonína Barcala naprosto neprůjezdná, a tak se zde nahromadily snad všechny trolejbusy z linek 3 a 17. Protože se s kalamitou nepočítalo na dispečinku DP, nebyl obsloužen ani úsek linky 3 od sídliště Šumava do centra města, kam se mohly vozy trojky dostat z ulice Oskara Nedbala bez projíždění májské točny. Ani v ranní špičce nejela na sídlišti Šumava z Máje žádná trojka, resp. vlivem pomalé rychlosti vozů vznikaly více než půlhodinové intervaly mezi některými spoji. Situace se na této lince zlepšila až během dne. Největší problémy měli po celý den řidiči trolejbusů linky 17, kteří jezdí do střední části točny a na nerovném terénu této části točny docházelo ke smyku po sklonu betonového základu pod sněhem. Dokonce musela zasahovat i věžka DP. Fotografie ukazují, v jak katastrofálním stavu, co se týká sněhu, byla točna na Máji.
1. 1. 2006 Všech pět nových autobusů dorazilo v roce 2005 Vladimír Faltus
V novém roce si cestující na linkách MHD v Českých Budějovicích užijí kromě tří trolejbusů i pět zbrusu nových nízkopodlažních kloubových autobusů. Jedná se o typ Citelis Irisbus, následníka kloubových nízkopodlažních Karosa-Renault Citybusů, které nebyly do Českých Budějovic nikdy dodány, i když zde jezdí jejich kratší "kolegové". Autobusy Citelis Irisbus jsou vzhledově shodné s novými trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus, jejichž tři zástupci dorazily do Českých Budějovic o několik týdnů dříve. První z autobusů dorazil již 16. prosince a cestujícím byl nadělen na Štědrý den na linku 7, zbývající čtyři se v Budějovicích objevily 29. prosince. Vozy ponesou číselné označení 101 až 105 (dle aktuálního polepu prvního z nich), resp. 156 až 160 (při zachování číselné řady velkokapacitních autobusů).
17. 12. 2005 Všechny tři trolejbusy 25Tr v ČB, první již v provozu s cestujícími Vladimír Faltus
Včera, v pátek 16. prosince, byl poprvé do pravidelného provozu zařazen vůz Škoda 25Tr ev. č. 58. Jedná se o první nízkopodlažní a zároveň kloubové vozidlo v běžném provozu v jihočeské metropoli. K výběru vozidla 25Tr přispěl i zkušební provoz prototypu od 14. do 23. ledna tohoto roku, jak popisuje i naše reportáž. Vůz ev. č. 58 najel včera na první pořadí linky 14 ve 4:27 na Poliklinice Sever, odkud se vydal k papírnám. První den však nebyl pro vozidlo šťastný, po závadách drobného charakteru (akustické hlášení, přehazování výhybek) přišla i závada větší - krátce po půl osmé večerní po odjezdu ze zastávky U Zelené ratolesti (směr Vltava) odmítl pokračovat v jízdě. Věříme, že se problémy podaří časem vychytat. Vůz byl do Českých Budějovic dodán 29. listopadu a hned o den později vyrazil na první zkušební jízdu. Fotografie z první zkušební i "ostré" jízdy jsou k dispozici ve fotogalerii 25Tr. Letošní dodávka nových trolejbusů sestává ze tří vozů a je již celá v Českých Budějovicích, druhý vůz dorazil předevčírem a třetí právě také včera. Vozy ponesou ev. č. 58 až 60. Moderní vzhled vozidla pochází od autobusového sourozence Irisbus Citelis, který byl rovněž do Českých Budějovic objednán, první vozidlo bylo dodáno dotřetice rovněž včera a zanedlouho se objeví v běžném provozu.
12. 12. 2005 Výluka u nádraží - jediný vypravený trolejbus Vladimír Faltus
O uplynulém víkendu (10. a 11. prosince) došlo k výluce trolejbusové i autobusové dopravy u nádraží. Uzavřena byla Žižkova ulice z důvodu postupujících prací na výstavbě nového dopravně-obchodního centra s autobusovým nádražím. Objížďka byla vedena přes křižovatku Mánesova × Novohradská, opačného směru (Průmyslová ulice) se objížďka netýkala. Autobusy linky 11 ve směru Mladé zajížděly do zastávky "U Koníčka" rovněž po objížďce a následně se otáčely v prostoru křižovatky Novohradská × Průmyslová. Všechny trolejbusové linky projíždějící přes nádraží (2, 3, 9, 15 a 17) byly plně nahrazeny autobusy. O víkendu byl tak vypraven pouze jediný trolejbus, a to na linku 14.
Jelikož byla nízkopodlažní trolejbusová linka 15 kvůli výluce nahrazena autobusy, dalo se očekávat nasazení nízkopodlažních autobusů City Bus nebo Urbino 12. Bohužel, v obou dnech byly na linku 15 vypraveny autobusy Karosa B732 ev. č. 273 a 274, zatímco vozidla City Bus klidně obsluhovala negarantovaná pořadí na linkách 8 a 19. Kvůli nedbalosti tak na víkend ztratila linka 15 svůj základní smysl bezbariérového spojení většiny částí města se zdravotnickými zařízeními. Navíc se nejedná o první případ.
11. 12. 2005 Nový formát jízdních řádů nočních linek Vladimír Faltus
Dnes, v neděli 11. prosince, vstupují v platnost nové jízdní řády MHD, stejně jako u ostatních dopravců veřejné dopravy v Česku. Rozsah provozu zůstává na většině linek obdobný, případné změny by měly být vysvětleny na webu Dopravního podniku (viz odkazy na levém panelu). Nové jízdní řády počítají se zavedením nových garantovaných nízkopodlažních spojů u autobusů i trolejbusů na linkách s kloubovými vozidly, v platnost vstoupí ale až po zprovoznění nových nízkopodlažních kloubových vozidel. Novinkou je také zavedení zcela nových přitažlivějších formátů zastávkových jízdních řádů nočních linek. Součástí je i schéma nočních linek. Autorem těchto zastávkových JŘ je naše pracovní skupina, bližší informace v samostatné sekci. Upraveny jsou i názvy některých zastávek a zvukové hlášení ve vozidlech.
6. 12. 2005 Vyřazen první nízkopodlažní trolejbus 21Tr Vladimír Faltus
Dnes ráno byl na českobudějovické nákladové nádraží odtažen a zde na vagón naložen trolejbus 21Tr ev. č. 43. Jedná se o první budějovický vůz 21Tr nakoupený v roce 1998 a dodaný společně s vozy 44 a 45, zároveň i o první vyřazený vůz 21Tr. O vozidlo projevil zájem dopravní podnik v maďarském Szegedu a bylo mu vyhověno. V Maďarsku bude do vozidla instalována elektrická výzbroj od firmy Cegelec. V szegedském provozu se pohybují již dvě vozidla 21Tr včetně prototypu, který byl do ČB zapůjčen od září do prosince 1997 a jezdil zde rovněž pod ev. č. 43.
Není vyloučeno, že v příštích letech budou postupně vyřazovány zbylé čtyři budějovické vozy 21Tr. Jednak jsou více poruchové než ostatní trolejbusy, a ve zdejším provozu s trolejbusovými tratěmi v páteřních trasách jsou prakticky nepoužitelné. Jejich uplatnění na doplňkové nízkopodlažní lince 15 bude brzy sporné po nákupu nových nízkopodlažních kloubových vozidel a jejich nasazení na všechny trolejbusové linky.
4. 12. 2005 Tradiční mikulášská jízda Vladimír Faltus
Zítra uspořádá Dopravní podnik ve spolupráci s magistrátem již tradiční mikulášskou jízdu historickým trolejbusem Škoda 9Tr ev. č. 12. Odjezdy od nádraží budou každou celou hodinu od 14 do 17 hodin včetně. Trasa by měla vést přes Senovážné náměstí, dále ulicemi Na Sadech, Pražská, Strakonická, Husova, opět Na Sadech a k nádraží zpět Rudolfovskou ulicí. Osádku trolejbusu by měl tvořit Mikuláš (řidič), čert i anděl. Věříme, že si nejen děti přijdou na své.
1. 12. 2005 Trolejová spojka u Koníčka Vladimír Faltus
Posledním rozšířením trolejové sítě je propojení z Žižkovy do Průmyslové ulice, na kterém se pracovalo od letních prázdnin do listopadu 2005. Propojka umožňuje při mimořádných událostech ukončit u nádraží trolejbusové linky ze směru od viaduktu. Místa odbočení, křížení a připojení jsou řešena tahovými konstrukcemi, výhybky (rozjízdná i sjízdná) od firmy Electroline jsou symetrické rychloprůjezdné.
nahoru aktuality archiv I - VII 2007 linky a tratě vozový park